Nätet & Open House

lör 27.4 kl. 19.00

Munsala-verksamhet

Kristen gemenskap, roligt program, andakt och servering.

Lö 27.4 kl 19 Gemensam ungdomssamling för Nätet & Open House från åk 5: Hirvlax baptistkyrka
  • Unga Unga

Öppna länk i ny flik