Minior- och Juniorgrupper   

Minior (åk 3-4) och Junior (åk 5-6), samlas torsdagar 17.30 - 18.45 i Jeppo församlingshem.

Grupperna startar torsdag 14.9. Anmälan till grupperna senast 10.9 via följande länk (kräver Google-inloggning) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-3a9W9zAuItyRNPYKUaVeZ5SOsjc3r4ikVlq3x4DR3Mmn2g/viewform?usp=sf_link

Ifall man har svårigheter att öppna anmälningsformuläret, kontakta Johanna för anmälning.

Ledare är Johanna Häggblom (församlingspedagog), Ella-Mari Esselström (ungdomsarbetsledare), och Katarina Nordström m.fl. 

För närmare info kontakta Johanna  040 8687057