Sportlovsläger för åk 3 - 6 blir 28.2 - 1.3. 2023. 

Lägret hålls på Pörkenäs lägergård.

Begränsat antal platser!

Anmälan mottas 1 - 14 februari per epost!  Uppge namn, årskurs, föräldrars namn och telefonnummer, samt vem barnet vill dela rum med,   

 e-post:  ann-charlott.ek@evl.fi 

För närmare info ring 040-8687061!

 

Juniorgrupper:

Centrum

KLUBB PETRUS  för åk 1 - 2 i Nykarleby förs.hem  tisdagar kl 12.45 - 15.00. Vi börjar vårterminen    10 jan.  Ledare Lotta Ek och Åsa Dahlskog

Förhands anmälan tel 040-8687061. Barnen hämtas från skolan och promenerar till församlingshemmet med ledaren.
Mellanmål serveras, 3,- per gång. ( Betalas i slutet av terminen enligt det antal gånger barnet deltagit! )
 

EFTISKLUBB  för åk 3 - 4. Nykarleby förs.hem torsdagar kl 13-15. Vi börjar vårterminen 12 januari.

Begränsat antal !
Förhandsanmälan till Lotta Ek 040-8687061 

Program: Ute och innelek, vi pysslar, bakar, sjunger och äter mellanmål.
(3,-  per gång, betalas i slutet av terminen) ledare: Lotta Ek 

 

Socklot

Klubb Petrus för åk 1-4 i Socklot bönehus, varje måndag kl 12.30 -14.00. Vi börjar 16 januari.( Ingen anmälning)
Ledare: Lotta Ek    

 

 

 

 

 

 

 

 

Minior och Junior i Jeppo

 

  Minior  och Juniorgrupper  för åk 3-6, samlas torsdagar 17.30 - 18.45 i Jeppo församlingshem.
  Grupperna startar den 19 januari och taxiskjuts ordnas tur och retur.

  Ledare är Johanna Häggblom, Helena Smeds och Katarina Nordström m.fl.
  För närmare info kontakta Johanna  040 8687057