Höstläger för åk 3 - 6 blir 16.10 - 17.10. 2023. 

Lägret hålls på Pörkenäs lägergård.

Begränsat antal platser!

För närmare info ring 040-8687061!

 

Minior- och Juniorgrupper   

Minior (åk 3-4) och Junior (åk 5-6), samlas torsdagar 17.30 - 18.45 i Jeppo församlingshem.

Grupperna startar torsdag 14.9. Anmälan till grupperna senast 10.9 via följande länk (kräver Google-inloggning) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-3a9W9zAuItyRNPYKUaVeZ5SOsjc3r4ikVlq3x4DR3Mmn2g/viewform?usp=sf_link

Ifall man har svårigheter att öppna anmälningsformuläret, kontakta Johanna för anmälning.

Ledare är Johanna Häggblom (församlingspedagog), Ella-Mari Esselström (ungdomsarbetsledare), och Katarina Nordström m.fl. 

För närmare info kontakta Johanna  040 8687057