Juniorgrupper

Centrum

Klubb Petrus för åk 1 - 2 i Nykarleby förs.hem torsdagar kl 15 - 16

Eftisklubb för åk 3 - 4 Nykarleby förs.hem tisdagar kl 13-15 anm. 040-8687061
Forsätter v.2

 

Socklot

Klubb Petrus för åk 1 - 3 Socklot måndagar kl 12.30 -13.30
Fortsätter v.2

 

Kovjoki

Klubb Petrus för åk 1 - 3 i Kovjoki bönehus torsdagar kl 12.30- 14.45
Fortsätter v.2

 

Munsala

Sång och Miniorgrupp startar i Hirvlax för åk  0 - 2   3.9 kl 12.15 - 13.45 anm. till Sofia  040-1394787

Sång och Miniorgrupp startar i Munsala skola för åk 0 - 2 startar 4.9 kl 12.30 - 14.00  anm. till Sofia

 

Jeppo

Junior i Jeppo församl.hem  startar för åk 3 - 6  13.9 kl 17.30 - 18.45