Höstläger för åk 3 - 6 blir 19-20 oktober 2022. Avgift 45 euro

Lägret hålls på Pörkenäs lägergård.

Begränsat antal platser!

Anmälan mottas senast 15 september !  Uppge namn, årskurs, föräldrars namn och telefonnummer, samt vem barnet vill dela rum med,   

per e-post ann-charlott.ek@evl.fi 

För närmare info ring 040-8687061!

 

Juniorgrupper:

Centrum

KLUBB PETRUS  för åk 1 - 2 i Nykarleby förs.hem  tisdagar kl 12.45 - 15.00. Vi börjar höstterminen 6 sept. Begränsat antal platser !  Ledare Lotta Ek och Åsa Dahlskog

Förhands anmälan tel 040-8687061. Barnen hämtas från skolan och promenerar till församlingshemmet med ledaren.
Mellanmål serveras, 3,- per gång. ( Betalas i slutet av terminen enligt det antal gånger barnet deltagit! )
 

EFTISKLUBB  för åk 3 - 4. Nykarleby förs.hem torsdagar kl 13-15. Vi börjar höstterminen 8 september.

Begränsat antal !
Förhandsanmälan till Lotta Ek 040-8687061 

Program: Ute och innelek, vi pysslar, bakar, sjunger och äter mellanmål.
(3,-  per gång, betalas i slutet av terminen) ledare: Lotta Ek 

 

Socklot

Klubb Petrus för åk 1-4 i Socklot bönehus, varje måndag kl 12.30 -14.00. Vi börjar 12 september.
Ledare: Lotta Ek    

 

Junior i Munsala

Ny juniorgrupp i Munsala för åk 4-6, onsdagar 14.45 -16.00. Vi börjar onsdag 21 september.
Vi samlas först utomhus vid församlinghemmet. Sen går vi in och har ett litet mellanmål. Efteråt samlas vi till sång och kort andakt i soffhörnan. Sedan följer aktivitet. T.ex. jobba med lera, bildkonst, bakar pizza, kladdkaka, kokosbollar eller skattjakt utomhus! Hoppas föräldrar har möjlighet med hemtransport kl 16 -16.15 för barn som har längre väg.
ledare Lotta Ek 040-8687061  Anmälan till juniorgruppen senast 15 sept !

 

 

 

 

Minior och Junior i Jeppo

 

 Gruppen (Minior & Junior) för åk 3-6, samlas torsdagar 17.30 - 18.45 i Jeppo församlingshem.
Gruppen startar den 15 september och taxiskjuts ordnas tur och retur.
Ledare är Johanna Häggblom, Katarina Nordström m.fl.
Anmälning till grupperna senast torsdag 25.8 till Johanna på tel.nr. 040 8687057