Munsala församlingshem

Vexalavägen 35 , 66950 Munsala