Konfirmander leker i sanden vid Pörkenäs.

Församlingens konfirmandarbete

Skriftskolan är en del av församlingens dopundervisning. Församlingen strävar efter att erbjuda en meningsfull skriftskoltid för alla som tillhör åldersgruppen. Under konfirmandtiden vill vi skapa tillfällen till gemenskap där vi får en mångsidig och positiv bild av den kristna tron, den världsvida kyrkan och den egna församlingen.

Skriftskolan startar under hösten med en gudstjänst för föräldrar och konfirmander. Den fortsätter u​nder läsåret med månadssamlingar, som främst hålls på eftermiddagar efter skolan, och ett veckoslutsläger i november. Höjdpunkten på skriftskolan är sommarens läger, med därpå följande konfirmation. Avgiften för skriftskolan är 180€. Ifall det finns svårigheter med kostnaden, ta så fort som möjligt kontakt med någon av diakoniarbetarna.

Skriftskolan leds av ett team som består av en präst, en ungdomsarbetsledare och en diakoniarbetare.

 

Årets skriftskolor startar!

Anmälning till årets skriftskolor för 2008 födda eller tidigare, tas emot torsdagen den 15.9 kl. 11-13 vid pingisborden ute på Zachariasskolans gård. Där får konfirmanden fylla i en anmälningsblankett och får mera information om skriftskolan. Teamet ber också att få ta ett foto av konfirmanden för att underlätta för teamet att veta vem som är vem.

Ungdomar bosatta i Jeppo och Munsala förväntas anmäla sig till Skriftskola 1. Ungdomar bosatta i Sankta Birgittaområdet förväntas anmäla sig till Skriftskola 2. Sankta Birgittaområdet omfattar Nkby centrum, samt byarna Socklot, Bonäs, Juthas, Ytterjeppo, Forsby, Sorvist, Markby, Kovjoki och Lippjärv. Orsak bör uppges om konfirmanden önskar gå i skriftskola avsedd för ett annat geografiskt område än den egna hemadressen anger. Om önskemålet kan beaktas beror på gruppstorleken och lägerområdenas kapacitet. 

Konfirmander och föräldrar är välkomna på skriftskolstart i församlingens gudstjänster 2.10, med infotillfällen efteråt. Se närmare info nedan. Välkommen med!

Skriftskola 1 (Jeppo-Munsala)

Skriftskolstart för föräldrar och konfirmander i gudstjänster 2.10 kl. 12 i Munsala kyrka och kl. 18 i Jeppo kyrka. Infotillfällen efteråt.

Skriftskolweekenden hålls den 18-20 november 2022 på Inremissionshemmet i Larsmo, Eugmo.

Sommarlägret hålls den 5-11 juni 2023 i Larsmo och konfirmationen söndagen den 18 juni 2023 i Munsala och Jeppo kyrkor.

Funderar du över något? Kontakta Henrik, Johanna eller Anne.

Henrik Östman 040 868 7047

Johanna Häggblom 040 868 7057

Anne Holm-Haavisto 040 868 7052


 

Skriftskola 2 (centrumområdet)


Skriftskolstart för föräldrar och konfirmander i gudstjänsten i Nykarleby församlingshem 2.10 kl. 10. Infotillfälle efteråt.

Skriftskoleweekend är 11-13.11.2022.

Sommarlägret hålls den 7-13.8.2023 och konfirmation söndagen den 20 augusti 2023. Funderar du över något? Kontakta Helena eller Ella-Mari. 

Helena Smeds 040 868 7046 

Ella-Mari Esselström 040 868 7055 


 

Varmt välkomna med!

Konfirmander står i en ring nära korset vid havsstranden vid Pörkenäs lägergård.