Konfirmander leker i sanden vid Pörkenäs.

Församlingens konfirmandarbete

Skriftskolan är en del av församlingens dopundervisning. Församlingen strävar efter att erbjuda en meningsfull skriftskoltid för alla som tillhör åldersgruppen. Under konfirmandtiden vill vi skapa tillfällen till gemenskap där vi får en mångsidig och positiv bild av den kristna tron, den världsvida kyrkan och den egna församlingen.

Skriftskolan startar under hösten med en gudstjänst för föräldrar och konfirmander. Den fortsätter u​nder läsåret med månadssamlingar, som främst hålls på eftermiddagar efter skolan, och ett veckoslutsläger i november. Höjdpunkten på skriftskolan är sommarens läger, med därpå följande konfirmation. Avgiften för skriftskolan är 160€. Ifall det finns svårigheter med kostnaden, ta så fort som möjligt kontakt med någon av diakoniarbetarna.

Skriftskolan leds av ett team som består av en präst, en diakoniarbetare och en ungdomsarbetsledare.

Årets skriftskolor startar!

Anmälning till årets skriftskolor för 2007 födda eller tidigare, tas emot torsdagen den 16.9 kl. 11-13 vid pingisborden ute på Zachariasskolans gård. Där får konfirmanden fylla i en anmälningsblankett och får mera information om skriftskolan. 

Ungdomar bosatta i Jeppo och Munsala förväntas anmäla sig till Skriftskola 1. Ungdomar bosatta i Sankta Birgittaområdet förväntas anmäla sig till Skriftskola 2. Sankta Birgittaområdet omfattar Nkby centrum, samt byarna Socklot, Bonäs, Juthas, Ytterjeppo, Forsby, Sorvist, Markby, Kovjoki och Lippjärv. Orsak bör uppges om konfirmanden önskar gå i skriftskola avsedd för ett annat geografiskt område än den egna hemadressen anger. Om önskemålet kan beaktas beror på gruppstorleken och lägerområdenas kapacitet. 

Konfirmander och föräldrar är välkomna på skriftskolstart i en gudstjänst i månadsskiftet september/oktober, med infotillfällen efteråt. Se närmare info nedan. Välkommen med!

Skriftskola 1 (Jeppo-Munsala)

Skriftskolstart för föräldrar och konfirmander i gudstjänst 3.10 kl. 10 i Jeppo kyrka, och kl. 18 i Munsala kyrka. Infotillfällen efteråt.

Skriftskolweekenden hålls den 19-21 november 2021 på Inremissionshemmet i Larsmo, Eugmo.

Sommarlägret hålls den 6-12 juni 2022 i Larsmo och konfirmationen söndagen den 19 juni 2022 i Munsala och Jeppo kyrkor.

Funderar du över något? Kontakta Henrik, Marco eller Anne.

Henrik Östman 040 868 7047

Marco Harju 040 868 7057

Anne Holm-Haavisto 040 868 7052
 

Skriftskola 2 (centrumområdet)


Skriftskolstart för föräldrar och konfirmander i gudstjänst den 26.9 kl. 12 i Sankta Birgitta kyrka. Infotillfälle efteråt.

Skriftskoleweekend är 12-14.11.2021.

Sommarlägret hålls den 8-14 augusti och

konfirmation söndagen den 21 augusti 2022. 

Funderar du över något?

Kontakta Helena eller Ella-Mari. 

Helena Smeds 040 868 7046 

Ella-Mari Esselström 040 868 7055 
 

Varmt välkomna med!

 

Konfirmander står i en ring nära korset vid havsstranden vid Pörkenäs lägergård.