Konfirmander leker i sanden vid Pörkenäs.

Församlingens konfirmandarbete

Skriftskolan är en del av församlingens dopundervisning. Församlingen strävar efter att erbjuda en meningsfull skriftskoltid för alla som tillhör åldersgruppen. Under konfirmandtiden vill vi skapa tillfällen till gemenskap där vi får en mångsidig och positiv bild av den kristna tron, den världsvida kyrkan och den egna församlingen.

Skriftskolan leds av ett team som består av en präst, en diakoniarbetare och en ungdomsarbetsledare.

Skriftskola 1 (Jeppo-Munsala)

Skriftskolweekenden hålls den 19-21 november 2021 på Inremissionshemmet i Larsmo, Eugmo.

Sommarlägret hålls den 6-12 juni 2022 i Larsmo och konfirmationen söndagen den 19 juni 2022 i Munsala och Jeppo kyrkor.

Funderar du över något? Kontakta Henrik, Marco eller Anne.

Henrik Östman 040 868 7047

Marco Harju 040 868 7057

Anne Holm-Haavisto 040 868 7052
 

Skriftskola 2 (Sankta Birgitta området)


Skriftskolweekend 12-14.11.2021 vid Pörkenäs lägergård. Konfirmander och föräldrar har fått mera information på WhatsApp. Kontakta Helena eller Ella-Maria om ni har frågor.

Konfirmandlektioner i församlingshemmet: Fyra gånger under vårterminen. Inga fastställda datum ännu.

Sommarläger 8-14 augusti vid Pörkenäs lägergård. Konfirmation söndagen den 21 augusti 2022 i Munsala kyrka. Funderar du över något? Kontakta Helena eller Ella-Mari. 

Församlingspastor Helena Smeds 040 868 7046 

Ungdomsarbetsledare Ella-Mari Esselström 040 868 7055 

Diakon Malena Vesternäs 040 868 7054
 

 

Konfirmander står i en ring nära korset vid havsstranden vid Pörkenäs lägergård.