Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det organ som beslutar om budgeter och andra större angelägenheter.
Medlemmar för åren 2015-2018 är följande:

 

Ordinarie:

Anne-Marie Rudnäs, Sankta Birgitta
Tony Forsbacka, Sankta Birgitta
Christer Fors, Jeppo kapellförsamling
Glenn Åhman,Munsala kapellförsamling
Maria Holmgård, Sankta Birgitta
Håkan Ahlnäs, Sankta Birgitta
Jan-Ola Wistbacka, Jeppo kapellförsamling
Tommy Krokvik, Sankta Birgitta
Lars Solvin, Munsala kapellförsamling
Anders Blomqvist, Sankta Birgitta
Peter Portin, Sankta Birgitta
Bernt Sandvik, Jeppo kapellförsamling
Anne-Marie Koski, Sankta Birgitta
Marita Holmlund, Munsala kapellförsamling
Sol-Britt Häggblom, Sankta Birgitta
Stefan Grahn, Jeppo kapellförsamling
Carita Häger, Sankta Birgitta
Yvonne Emet, Sankta Birgitta
Karin Nilsström, Munsala kapellförsamling

Suppleanter:

Susanna Markkula, Sankta Birgitta
Olav Hellman, Sankta Birgitta
Pekka Siekkinen, Sankta Birgitta
Göran Sjöblom, Sankta Birgitta
Ulla-Brita Wikström, Sankta Birgitta
Kjell Rudnäs, Sankta Birgitta
Gun-May Nylund, Sankta Birgitta

Sara Wiklund, Munsala kapellförsamling
Catarina Lindgren, Munsala kapellförsamling
Kerstin Karlström, Munsala kapellförsamling
Jan-Olof Eriksson, Munsala kapellförsamling

Gunnel Nybyggar, Jeppo kapellförsamling