På församlingens anslagstavla finns ett tillkännagivande om tidpunkten för kyrkofullmäktiges sammanträde samt ärendeförteckning och när det justerade protokollet är framlagt till påseende i församlingskansliet, Nykarleby församling, Gustav Adolfsgatan 5, 66900 Nykarleby

Mera information om kyrkofullmäktiges beslut fås av t.f. kyrkoherde Mats Edman, tel. 040 8687 045, epost: mats.edman@evl.fi.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det organ som beslutar om budgeter och andra större angelägenheter.
Medlemmar för åren 2019-2022 är följande:

Ordinarie:

Håkan Ahlnäs, St:a Birgitta

Charlotta Elenius, Jeppo kapellförsamling

Yvonne Emet, St:a Birgitta

Maria Holmgård,  St:a Birgitta

Marita Holmlund, Munsala kapellförsamling

Carita Häger, St:a Birgitta

Anne-Marie Koski, St:a Birgitta

Tommy Krokvik, St:a Birgitta, ordförande

Caj Nordström, Jeppo kapellförsamling

Pekka Siekkinen, St:a Birgitta

Göran Sjöblom, St:a Birgitta, vice ordförande

Emma Sjölind, Jeppo kapellförsamling

Lars Solvin, Munsala kapellförsamling

Ulla-Brita Wikström, St:a Birgitta

Jan-Ola Wistbacka, Jeppo kapellförsamling

Glenn Åhman, Munsala kapellförsamling