På församlingens anslagstavla finns ett tillkännagivande om tidpunkten för kyrkofullmäktiges sammanträde samt ärendeförteckning och när det justerade protokollet är framlagt till påseende i församlingskansliet, Nykarleby församling, Gustav Adolfsgatan 5, 66900 Nykarleby

Mera information om kyrkofullmäktiges beslut fås av t.f. kyrkoherde Mats Edman, tel. 040 8687 045, epost: mats.edman@evl.fi.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det organ som beslutar om budgeter och andra större angelägenheter.
Medlemmar för åren 2023-2026 är följande:

Ordinarie:

Håkan Ahlnäs

Nicolina Bränn

Charlotta Elenius

Tony Forsbacka

Sandra Frilund

Karina Hagman

Göran Holm

Fredrika Johansson

Tommy Krokvik

Kent Lundqvist

Caj Nordström

Heidi Nystén

Jarl Roos

Pekka Siekkinen

Göran Sjöblom

Ulla-Brita Wikström

Jan-Ola Wistbacka