Nykarleby församling och coronapandemin 13.3.

Finlands regering har utlyst undantagsförhållanden med anlending av covid-19-pandemin. Kyrkostyrelsen och Domkapitlet i Borgå stift har i sin tur rekommenderat att församlingarna avstår från merparten av sin verksamhet för att förhindra smittospridningen.

Församlingen fortsätter ändå att fira gudstjänst vad som än händer. Också förrättningar (jordfästningar, dop, vigslar och konfirmationer) hör till församlingens lagstadgade verksamhet, så det fortgår, om än med lite annorlunda arrangemang. Du kan också alltid vända dig till våra präster för att få själavård, bikt och nattvard.

Gudstjänster firas nu i undantagstider som direktsändningar över internet och som tv-sändning via NY-TV. Vi firar gudstjänst kl. 10 på söndagar. Alla andra dagar ber vi kvällsbön kl. 19 via samma kanaler. Du når direktsändningarna här: http://85.134.34.93:8000/players/jeppo/index.html

Jordfästningar förrättas i våra kyrkor och vid graven, vilket är att föredra, med tanke på smittorisken. I detta nu kan vi inte samlas till minnesstunder i församlingens lokaler. Vid jordfästningar får alla närmast sörjande närvara, om än de skulle vara fler än tio personer.

Dop förrättas i församlingens kyrkor, men i detta nu inte som hemdop. Vid dopet får högst tio personer närvara. Vi kan tyvärr inte heller fira med dopkaffe i våra utrymmen - hur gärna vi än skulle vilja.

Konfirmandundervisningen är lagd på is, men vi utgår från att den återupptas så snart mötesförbudet lättar. Vi hoppas att sommarens konfirmandläger ska kunna hållas som planerat.

Vigslar förrättas i våra kyrkor med högst tio deltagare närvarande.

Församlingskansliets mottagning är stängd, men församlingssekreteraren nås per telefon (040 8687040) och per e-post (nykarley.forsamling@evl.fi). Ifråga om ämbetsbetyg och släktutredningar, ta kontakt med Kustens och Ålands Centralregister (tfn 0403 100 490 eller crkr@evl.fi), som numera handhar de ärendena.

Församlingens anställda finns fortsättningsvis här för dig. Ring eller e-posta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter under fliken "Kontakt".

"Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda." Jesus, Matt. 10:29ff