Läkaren och frivilligarbetaren Katarina Nordström skriver en betraktelse om husbranden i Jeppo våren 2019.
Kati Nordström

Live streaming

Gudstjänsterna från Jeppo kyrka kan man lyssna på direkt över internet. Kontrollera gudstjänsttider i Kyrkpressen och på webbkalendern.

Starta uppspelningen här