Live streaming

Gudstjänsterna från Jeppo kyrka kan man lyssna på direkt över internet. Kontrollera gudstjänsttider i Kyrkpressen och på webbkalendern.

Starta uppspelningen här