Live streaming

Du kan ta del av gudstjänster och evenemang från Jeppo kyrka via webben. Starta uppspelningen här

Om du läser av denna QR-kod med telefonens kamera öppnas länken: