Församlingen är till för barnen och familjen. Vi vill stödja familjen i den kristna fostran.

Det finns grupper för föräldrar och barn ”Stora och små” samt olika klubbar, miniorer och juniorer för olika åldrar.

Tre gånger om året ordnas läger för lågstadiebarn.

Våra tre kyrkor håller speciella familjegudstjänster och knattegudstjänster dit alla åldrar är välkomna!

Tag gärna kontakt om du vill veta mera!

 

Ann-Charlott Ek 040 868 7061
Gustav Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Ann-Charlott Ek
Ann-Charlott Ek
Ledare för barnverksamheten
Gustaf Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby