Heja HEJA

Vuxenarbete

Inom församlingens vuxenarbete strävar vi efter att så många som möjligt ska hitta sitt andliga hem i församlingen. Vi har olika smågrupper som samlas på församlingen område. Bekanta dig med våra grupper här under eller ta kontakt för att få veta mer. Välkommen med!

 

Samtalsgrupp för kvinnor (centrum)

En grupp för kvinnor mitt i livet där vi samtalar om allt som berör oss och dricker en kopp kaffe eller te. Sticksömmen får tas med! Vi samlas onsdagar varannan vecka.

Tystnadens bön (centrum)
 

Denna samling hålls i Sankta Birgitta kyrka i Nykarleby, torsdagar kl 19.00.

Vi inleder med en psalm eller andlig sång och lyssnar till läsning ur Bibeln, varefter vi går in i tystnaden och avslutar efter ca en halvtimme med bönen Vår Fader. Varmt välkommen med!

Ledare är sjukhuspräst Ann-Mari Audas-WillmanSamtal i soffan (centrum)

Är för dig som vill lyssna till en intervju med en inbjuden gäst. I regel har du möjlighet att ställa frågor och diskutera

Bönegrupp för män  (centrum)

En grupp för dig som behöver dela böneämnen och be. Vi samlas i församlingshemmet och delar böneämnen och sådant som känns aktuellt just nu.

Samtalsgrupp för män (centrum)

Är till för dig som är pensionär. Vi samlas varannan torsdag kl 13 då vi dricker kaffe och samtalar. En präst håller i regel inledning och så sjunger vi några psalmer.

Bibel och bön för kvinnor (centrum)

En grupp som samlas söndagskvällar till samtal och bön över aktuella saker i livet.

Pappor med barn (centrum)

ordnas reflexspårning under hösten när vintertiden börjar. Vi inleder med andakt, sedan beger vi oss ut i skogen och avslutar med korvgrillning.


Bibelsits i Jeppo församlingshem


En öppen bibelgrupp med benämningen bibelsits samlas varannan tisdag (jämna veckor) kl.18 i Jeppo församlingshem på kanslisidan. Vi börjar med servering, läser och samtalar kring en bibeltext och ber. Nya deltagare välkomna med! Kontaktperson är Mats Sjölind.

Morgonbön (Jeppo)


En morgonbön för alla hålls varje måndag kl. 9-10 i församlingshemmet på vinden. Kontaktperson är Gun Sandberg.


Se även grupperna inom familjearbetet, diakonin och missionen!