Vuxenarbete

Inom församlingens vuxenarbete strävar vi efter att så många som möjligt ska hitta sitt andliga hem i församlingen. Vi har olika smågrupper som samlas på församlingen område. Bekanta dig med våra grupper här under eller ta kontakt för att få veta mer. Välkommen med!

 

Centrum

Bibelsits

En grupp för dig som vill diskutera andliga frågor. Vi inleder med ett bibelsamtal och ventilerar aktuella frågor. Gruppen samlas varannan tisdag i församlingshemmet.

Samtal i soffan

Är för dig som vill lyssna till en intervju med en inbjuden gäst. I regel har du möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Män mitt i livet

Det är en grupp för dig som är i åldern 30-52 år. Vi samtalar, ber och om möjligt badar vi bastu för gemenskapens skull.

Män fem före pensionen

En grupp för dig som vet att pensionen hägrar om några år. Vi samlas i församlingshemmet och delar böneämnen och sådant som känns aktuellt just nu.

Samtalsgrupp för män

Är till för dig som är pensionär. Vi samlas varannan torsdag kl 13 då vi dricker kaffe och samtalar. En präst håller i regel inledning och så sjunger vi några psalmer.

Bibel och bön för kvinnor

En grupp som samlas söndagskvällar till samtal och bön över aktuella saker i livet.

Pappor med barn

ordnas reflexspårning under hösten när vintertiden börjar. Vi inleder med andakt, sedan beger vi oss ut i skogen och avslutar med korvgrillning.
 


Jeppo


Bibelsits


En öppen bibelgrupp med benämningen bibelsits samlas varannan tisdag (jämna veckor) kl.18 i Jeppo församlingshem på kanslisidan. Vi börjar med servering, läser och samtalar kring en bibeltext och ber. Nya deltagare välkomna med! Kontaktperson är Mats Sjölind.

Morgonbön


En morgonbön för alla hålls varje måndag kl. 9-10 i församlingshemmet på vinden. Kontaktperson är Gun Sandberg.


Kvällsbön


En kvällsbön för alla hålls varannan tisdag (udda veckor) kl. 19 i församlingshemmet. Vi sjunger lite, ber för församlingen och böneämnen som känns aktuella. Välkommen med! Kontaktperson är Katarina Nordström.

Se även grupperna inom familjearbetet, diakonin och missionen!