Läseklubb i Jeppo.

Läseklubben har tillsvidare inga samlingar p.g.a. coronarestriktioner våren 2021.

Läseklubb ordnas för åk 1 - 3  efter skolan, i Jeppo bibliotek.

3 - 5 samlingar per termin.

För mera information kontakta Ulla Wistbacka 050-4069048 eller Kerstin Alho 050-0266499.