Läseklubbar 

Läseklubb ordnas för åk 1 - 2  måndagar efter skolan, i Jeppo bibliotek.

Läseklubben börjar  4 mars. Klubben samlas därefter 5 måndagar framåt.

För mera information kontakta Emma Sjölind 050-4315905

 

LÄSEKLUBB i Munsala.  För åk 1 - 2 !  Vi sänder info via skolan senare under terminen

Ledare Marita Holmlund. Hon hämtar barnen vid skolan och  för dem till bussen kl 14.30.   

Mellanmål serveras. Programmet består av läsning och lekstund.

Förhandsanmälan till Marita 040-8425183