Läseklubb i Jeppo.

Läseklubb ordnas för åk 1 - 3  efter skolan, i Jeppo bibliotek.

3 - 5 samlingar per termin.

För mera information kontakta Ulla wistbacka 050-4069048

eller Kerstin Alho 050-0266499