Ämbetsbetyg och släktutredningar

Fr.o.m. 1.1.2020 får man ämbetsbetyg och släktutredningar

från Kustens och Ålands centralregister.

Centralregistrets verksamhetspunkt i Jakobstad finns vid Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 JAKOBSTAD. Personalen betjänar dig varje kl. 9-15

Telefon nr 0403 100 490

Centralregistrets verksamhetspunkt i Vasa finns i Vasa Kyrkliga samfällighets utrymmen på Skolhusgatan 26-28. Personalen betjänar dig varje vardag kl. 9-15.

Telefon nr 0408 687 189

Epost crkr@evl.fi

 

Beställningsblankett på nätet för ämbetsbetyg och släktutredningar