Ämbetsbetyg och släktutredningar

Fr.o.m. 1.1.2020 får man ämbetsbetyg och släktutredningar från Kustens och Ålands centralregister.

Centralregistrets verksamhetspunkt i Jakobstad finns vid Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 JAKOBSTAD. Personalen betjänar dig varje vardag kl. 9-15.

Telefon nr 040 759 1204

Centralregistrets verksamhetspunkt i Vasa finns i Vasa Kyrkliga samfällighets utrymmen på Skolhusgatan 26-28. Personalen betjänar dig varje vardag kl. 9-15.

Telefon: 0408 687 189
Epost: crkr@evl.fi

Klicka här för en beställningsblankett på nätet för ämbetsbetyg och släktutredningar.Öppna länk i ny flik