Ämbetsbetyg och släktutredningar

Avgift för intyg

Ett intyg med enstaka uppgifter om en församlingsmedlem som skrivits ut ur medlemsdatasystemet är avgiftsfritt. (ett intyg över att personen lever). Om intyget ur medlemsdatasystemet innehåller mer omfattande uppgifter (till exempel personens flyttningsuppgifter eller uppgifter om make, barn eller föräldrar) kostar intyget 9 euro. För manuellt utfärdade intyg då uppgifterna inte fås direkt ur medlemsdatasystemet utan måste sökas upp ur äldre kyrkböcker uttas 30 euro.

För skickande av ett avgiftsbelagt intyg uttas dessutom 5,50 euro i expeditionsavgift.

Avgifter för intyg för släktforskning

Grundavgiften för intyg som görs för släktforskning är 30 euro. Om det mer än 30 minuter att göra intyget uttas en tilläggsavgift på 15 euro för varje påbörjad 30 minuter period.  Om det tar 1 timme och 15 minuter att göra upp intyget faktureras kunden 30 euro och för 2 x 30 minuter 15 euro, sammanlagt 60 euro. Dessutom uttas 5,50 i expeditionsavgifter för att skicka intyget.

 

Avgifter för intyg för vetenskaplig forskning

Grundavgiften för intyg som görs för vetenskaplig forskning är 30 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 12 euro för varje påbörjad 30 minuter period. Dessutom uttas 5,50 i expeditionsavgift för att skicka intyget.

 

Kyrkostyrelsen har fastslagit dessa avgifter som gäller från 1.5.2017.