Ändringar i Nykarleby församlings faktureringsadresser från och med 11.10.2021

Nykarleby församlings (FO-nummer 2509456-8) faktureringsadresser ändras från och med 11.10.2021. Förmedlaren av Nykarleby församlings fakturor är i fortsättningen Telia Finland Abp och nätfakturaoperatören är CGI. När operatören byts ändras faktureringsadresserna. Ändringen gäller både nätfakturor och pappersfakturor. I nätfakturorna ändras nätfakturaoperatörens och förmedlarens identifikationsuppgifter. I pappersfakturorna ändras postbox- och postnummeruppgifterna.

Leverantörerna ska uppdatera de nya faktureringsadressuppgifterna i sina kundregister. De nya faktureringsadresserna gäller från och med 11.10.2021.

Observera att endast fakturor ska skickas till den nya adressen. Adressen kan inte användas för leverans av varor, reklamförsändelser etc.  

Leverransadress: Nykarleby församling, Gustav Adolfsgatan 5, 66900 Nykarleby

 

Församlingsekonomins nätfakturaadress/adresser finns i listan nedan. Nätfakturor som skickats med gamla faktureringsadresser förmedlas inte till mottagaren från och med 15.11.2021 och avsändaren får en automatisk felanmälan.

Ändringar i nätfakturaadresserna

Uppgifter som ändras i nätfakturaadressen

Nätfakturaoperatör: CGI 

Förmedlarkod: 003703575029

Nykarleby församlings faktureringsadresser från och med 11.10.2021

Fakturamottagare

Nätfakturaadress

Nykarleby församling

003725094568

Ändringar i pappersfakturornas adress:

Som adress på pappersfakturor används i fortsättningen nätfakturaadressen i stället för den nuvarande ++ adressen. Dessutom ändras postbox- och postnummeruppgifterna. De nya adressuppgifterna för pappersfakturor samt e-postadresserna för skannade fakturor finns i tabellen nedan.

            

Fakturamottagare

Adress på pappersfakturor

E-postadress

Nykarleby församling

Kyrkans servicecentral/

Nykarleby församling

003725094568
PB 5018
02066 DOCUSCAN

kkr.pl5018@xbs-salo.com

Endast fakturor tas emot till faktureringsadressen för pappersfakturor. Eventuell annan post, såsom separata bilagor, förmedlas inte vidare. Pappersfakturor som skickats med felaktiga, gamla eller bristfälliga faktureringsadresser beaktas inte efter 15.11.2021.

                      Faktureringsanvisningar

Fakturorna ska alltid skickas som nätfakturor i första hand. Om ni inte har möjlighet att skicka nätfakturor från ert faktureringssystem, kan ni använda den avgiftsfria leverantörsportalen.

Faktureringsformatet för nätfakturor ska enligt vad som anges i lagen om nätfakturor vara Finvoice 3.0 eller TEAPPSXML3.0. Ytterligare information om adressen https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190241Öppna länk i ny flik

Vi ber er observera att den gällande faktureringsadressen alltid ska synas också på fakturans bild både när nätfakturor och pappersfakturor sänds. Om det är fråga om en pappersfaktura och det inte finns någon officiell faktureringsadress på bilden av fakturan, är det inte möjligt att behandla fakturan i skanningscentralen.

                          

             Leverantörsportal

Leverantörsportalen är en tjänst där fakturor man upprättar och skickar fakturor elektroniskt, om fakturaavsändaren inte har ett faktureringssystem. Leverantörsportalen kräver registrering. Om ni vill registrera er som användare av portalen kan ni meddela detta genom att fylla i registreringsblanketten på webbplatsen https://evl.fi/plus/forvaltning-och-ekonomi/centralforvaltningens-ekonomi/kyrkans-servicecentral.

Logga in i leverantörsportalen på adressen https://www.laskuhotelli.fi/portaali. Vid den första inloggningen rekommenderar vi att ni bekantar er med anvisningarna för leverantörsportalen på adressen https://www.telia.fi/yrityksille/asiakastuki/muut-tuotteet/telia-talous/telia-talous-kayttoohjeet.

                     

               Mer information

                      

Om ni har frågor som gäller fakturor kan ni ta kontakt per e-post nykarleby.forsamling@evl.fi eller ekonomikontoret 040-8687043 /  040-8687066

               Med samarbetshälsningar

Nykarleby församling

 

 

Tag kontakt

Reskontra
Ekonomi- och administrationstjänster
Gustav adolfsgatan 5
66900 Nykarleby