Bön och lovsångskvällar i Munsala/Hirvlax

Hemgrupperna inom ramen för de ekumeniska Bön och Lovsångskvällarna.

Bön och Lovsångskvällarna är ett samarbete mellan Nykarleby församling och Hirvlax baptistförsamling och ordnas en söndag i månaden. Kvällarna har fokus på lovprisning och tillbedjan, undervisning, förbön och samvaro kring en kaffekopp efteråt. Utöver kvällarna så kan man delta i så kallade hemgrupper som är mindre grupper som samlas i olika värdhem en gång i månaden. Fokus ligger på att dela liv, tro, läsa Bibeln tillsammans och be för varandra.

 
Hemgrupper möts regelbundet.

Värdar

Nykarleby centrum

Bo och Marlén Andersson (040 8675918 och 050 5572072)

Juthasvägen 26

66900 Nykarleby

 

Pensala

Kaj och Inge-Gerd Nylund (040 546 7744 och 040 8679598)

Jussilavägen 884

66840 Pensala

 

Bojan och Jarl Roos (040 588 9427 och 050 324 2012)

Milbackavägen 114

66840 Pensala

 

Munsala

Annette Drifell (050 3650245)

Storsvedsvägen 74

66950 Munsala

 

Sten och RoseMay Drifell (050 322 7760)

Storsvedsvägen 111

66950 Munsala

 

Monäs

Sisko och Kjell Wallin (050 447 9377 och 044 526 8238)

Monäsvägen 282

66970 Hirvlax

 

Mayvor och Harald Palmborg (0400 562 037 och 0400 568 949)

Långmossvägen 7

66970 Hirvlax