Väntjänst

Har du en ledig stund i månaden eller två för en medmänniska? Välkommen med i församlingens väntjänst!

En vän i väntjänsten är en frivillig medvandrare som hjälper en medmänniska en bit på vägen enligt de ramar som man kommit överens om. Det kan handla om att hjälpa med matinköp, gå på promenad, samtala över en kopp kaffe, spela ett sällskapsspel el.dyl. Framför allt är en vän en som lyssnar och som man kan prata med.

För dem som vill medverka i väntjänsten ordnar församlingens diakoniarbetare en träff där vi går genom vad som förväntas och fördelar uppgifterna.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Tillsammans gör vi världen lite bättre. Välkommen med!

Du kan anmäla dig till väntjänsten via församlingens frivilligpool:

Frivilligpoolen - Nykarleby församling (nykarlebyforsamling.fi)

 

Vita vårblommor på skogsäng