Gemensamt Ansvarinsamlingen hjärtalogo med kors i.

Gemensamt Ansvar i Nykarleby församling 2023

 

Det våld som unga utsätts för måste få ett slut. För det behöver vi din hjälp!

Den finländska enkäten Hälsa i skolan avslöjar en dramatisk ökning i våldet bland allt yngre: Hela 39 000 unga upplever varje vecka våld i skolan. Statistiskt sett motsvarar det här ett barn i varje skolklass i vårt land som berörs. Det ökade våldet syns speciellt som en avsevärd ökning i våldsbrottsligheten bland unga under 18. Mest alarmerande är utvecklingen bland högstadieelever i åldern 12–14 år. Våldet syns också på fritiden. Allt oftare fotograferas våldsdåden för att delas i sociala medier och spåren efter våldet lever då kvar för evigt.

Mobbning är våld, där alla är offer

I ungas våld är alla offer: den mobbade och mobbaren, förövaren och offret, skolan och hemmet, barnet och föräldern. När unga tar till våld är det alltid ett symptom på något. Orsakerna till våldsdåd och långvarig mobbning är mycket varierade. De kan vara relaterade till t.ex. familjebakgrund, beteendemönster i omgivningen, en osund användning av sociala medier eller brist på stöd. Andra orsaker kan vara neuropsykiatriska drag, inlärningssvårigheter, att ha blivit dåligt behandlad osv. Både förövare och offer är i akut behov av stöd och hjälp från vuxna. De unga kan räddas från våldet, både från att utöva våld och från att behöva uppleva våld. Tillsammans gör vi för andra det som vi vill att andra ska göra för oss.

Låt oss tillsammans bryta våldsspiralen

Vi vuxna kan se till att man ingriper på ett ändamålsenligt sätt i våldssituationer. Genom att sätta in stöd i ett så tidigt skede som möjligt kan vi klarlägga bakgrunden till händelserna, hjälpa och rentav lyckas bryta våldsspiralen. Också i världens katastrofområden lever det barn och unga som är i akut behov av trygghet och möjlighet till en ljusare framtid. De unga klarar sig inte ensamma och utan hjälp. Allas vårt stöd är viktigt.

Vänta inte. Donera!

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 hjälper till att lösa och förebygga våld och konflikter bland unga. Med din donation kan man ingripa i våld i skolan, medla i konflikter och hjälpa unga i världens krisområden. De aktörer som är med och hjälper är Stationens Barn rf, församlingarna inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samt Kyrkans Utlandshjälp. Genom att donera möjliggör du tillgången till hjälp i en krissituation och erbjuder en tryggare framtid. Låt oss tillsammans bryta våldsspiralen!

Nykarleby församling deltar i Gemensamt Ansvar-insamlingen även år 2023.


Genom att ange rätt referensnummer styrs 20 % av intäkterna till Nykarleby församling.


Vid betalning via nätbanken är vårt referensnummer 305530.
Vid betalning med Mobilepay är vårt nummer 65746.

 

Länk till Kyrkans utlandshjälps webbsida Öppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik 

Länk till Gemensamt Ansvar webbsida Öppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik 

Länk till Stationens Barn r.f. Öppna länk i ny flik

Insamlingskonton

Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola bank: FI14 5000 0120 2362 28

Genom att ange referensnummer 305530 styrs 20 % av medlen till Nykarleby församling.

Mobilepay

Nykarleby församlings Mobilepay-nummer är: 65746.

 

Bild på familj med mamma, pappa och två barn som håller i insamlingsbössor för Gemensamt Ansvar.