Hjärtlogo för Gemensamt Ansvar

Gemensamt Ansvar i Nykarleby församling 2024   

 

Så här hjälper din donation: Insamlingen Gemensamt Ansvar 2024 hjälper unga i Finland och i världens krisområden.

Ungefär 60 procent av de insamlade medlen styrs till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond genom vilken man hjälper de mest utsatta människorna i världens olika katastrofområden. Hjälpen förmedlas bland annat till offren för naturkatastrofer och väpnade konflikter. 

Av insamlingsintäkterna går 20 procent till Helsingfors Missions arbete för att hjälpa ensamma unga genom att erbjuda kris- och samtalshjälp runt om i Finland. Programmet School to Belong hjälper skolsamfundet att identifiera och lindra ensamhet bland unga och erbjuder verktyg för att motarbeta ensamhet. Krisjouren för unga erbjuder unga professionell samtalshjälp med låg tröskel och stöd av en frivillig stödperson. 

Av insamlingsintäkterna går 20 procent till de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland för arbete bland unga och socialt hjälparbete i regionen.

Nykarleby församling deltar i Gemensamt Ansvar-insamlingen även år 2024.


Genom att ange rätt referensnummer styrs 20 % av intäkterna till Nykarleby församling.


Vid betalning via nätbanken är vårt referensnummer 305530.
Vid betalning med Mobilepay är vårt nummer 65746.

 

Länk till Kyrkans utlandshjälps webbsida Öppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik 

Länk till Gemensamt Ansvar webbsida Öppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik 

Länk till Helsingfors Missions webbsida Öppna länk i ny flik

Insamlingskonton

Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola bank: FI14 5000 0120 2362 28

Genom att ange referensnummer 305530 styrs 20 % av medlen till Nykarleby församling.

Mobilepay

Nykarleby församlings Mobilepay-nummer är: 65746.

 

Bild på familj med mamma, pappa och två barn som håller i insamlingsbössor för Gemensamt Ansvar.