Jeppo Kyrka

Kyrkvägen 119 , 66850 Jeppo

Jeppo Kyrka

Läs mer om Gudstjänsterna i kyrkan och ta reda på tider.

Har du frågor om
bröllop eller
begravning, klicka på länkarna för att få veta mer.


Streamning:

Ljudet från gudstjänsterna i Jeppo kyrka streamas över internet med tanke på rörelsehindrade och andra som inte kan vara med. Streamningen hittar du genom att klicka här

 

Historien om Jeppo kyrka

Kyrkan byggdes av byborna själva 1860-61. Till att börja med hade kyrkan ett torn mitt på kyrkan. Efter några år märktes att väggarna inte orkade hålla upp  tornet utan började bågna. Tornet måste rivas och 1878 blev det nuvarande kyrktornet färdigt som samtidigt är klockstapel. 1907 fick kyrkan sin vackra altartavla som är målad av konstnären Alexandra Såltin. Den föreställer Maria från Magdala och hennes möte med Jesus vid graven.

Evenemang

sö 4.10 kl. 12.00

Kyrkvägen 119, 66850 Jeppo

Familjegudstjänst i Jeppo kyrka

Mikaelidagens familjegudstjänst i Jeppo kyrka, Östman, Lönnqvist, efteråt kyrklunch i fh.
lö 10.10 kl. 18.00

Kyrkvägen 119, 66850 Jeppo

Helgmålsbön i Jeppo kyrkan

Lö 10.10 kl 18 Helgmålsbön i Jeppo kyrkan, Smeds, Ringwall