Kansliet i Nykarleby församlingshem öppethållningstider: 
​​​​​​​

Må / Maan  9 - 12
Ons / Ke  9 - 12
​​​​​​​To / To 13- 16

Övriga tider enligt överenskommelser.

Du kan också nå församlingskansliet på telefonnumret 040 8687 040 eller e-posta nykarleby.forsamling@evl.fi