Kansliet i Nykarleby församlingshem öppethållningstider 

Tag gärna kontakt per telefon 040 8687 040 eller e-post nykarleby.forsamling@evl.fi.

 

Öppethållningstider:

Måndag 9 -12

Onsdag 9-12

Torsdag 13-16