Barnkören Rejoice

Kören startade vårterminen  12 januari  12.30 - 13.30 i Zachariasskolan, i Amfiteatern. Övning varje tisdag.

Elever från årskurs 3 - 6 välkomna !

Svängiga och lugna låtar. Barngospel på både svenska och engelska.

Elever från årskurs 3 - 6 välkomna !

 Ledare Linda Antbacka 050-5376060  Kontakta henne för närmare information !

 

Barnkören Kungafrön

Kören startar vårterminen när restiktionerna lättar! 

Barnkören övar onsdagar kl 12.00 -  i Jeppo skola.

Årskurs 1 - 4 är välkomna

med i kören !

Ledare Emma Sjölind  050-4315905  (ring för närmare information)