Styrgruppen för diakon och mission:

 

Åsa Forsman (ordf.)

Roger Stråka

Yvonne Emet

Ralf Häggblom