Nykarleby Gravgård

Nykarleby begravningsplats - Åminnevägen , 66900 Nykarleby

Nykarleby gravgård finns strax utanför själva centrum, vackert och lungt beläget. Kapellet på Nykarleby Gravgård är ett väldigt vackert, lugnt och värdigt kapell. Härinne får man i lugn och ro vara för att  ta farväl, be eller ha en stilla stund för den/dem man vill  hedra och minnas. 

Södra Porten är den första ingången man ser om man kommer från centrum till parkeringen. Det är den vänstra porten sett från parkeringsplatsen.

Kapell Porten är den andra porten från vänster in till gravgården. Det höga stenmonumentet som syns härifrån hedrar  våra krigsveteraner.

Parkering