Begravning

En anhörigs död är unik händelse som för ett tag verkar stanna tiden. Det kan vara traumatiskt genom olyckshändelser, svåra sjukdomar och plötslig död. Döden kan också vara mild och skonsam som en varm och vacker höstdag. Församlingen hjälper både med samtal i sorgen och med  praktiska uppgifter inför jordfästningen. Ta kontakt med  oss så hjälper vi med frågor om jordfästning, musik, grav, minnesstund och annat som skall ordnas.

Ring något av kanslierna eller ring direkt till en av prästerna. Kontaktuppgifterna hittar du här

Gravplats?

Uppgifter om lediga gravar fås av respektive församlingsmästare. Nykarleby: Roy Björkman, tel: 040-8687 058; Munsala: Camilla Levlin, tel: 040-8687 059; Jeppo: Siv Westin, tel: 040-8687 060.

En frontmans gravplats är avgiftsfri.

När gravplatsen är vald informerar församlingsmästaren gravgrävaren. Efter gravsättningen sköter församlingsmästaren om att graven täcks. För grävning och fyllning fakturerar entreprenören.

Anhöriga tar själva bort blommorna och sorterar avfallet i gravgårdens avfallskärl. Församlingen sköter om att jordkullen som uppstått på gravplatsen jämnas och besås med nytt gräs.

Tacksägelse

Av tradition kungör den kristna församlingen vid söndagens gudstjänst att en medlem av församlingen har avlidit. Vanligen sker det söndagen efter begravningen och de anhöriga kan gärna delta i gudstjänsten. Alla som avlidigt under året ihågkoms dessutom vid Allhelgonadagens gudstjänst.

Sorgegrupper

Församlingen hjälper i sorgearbetet. Sorgegrupper ordnas i regel varje termin. Där kan sörjande samtala med andra i motsvarande situation om den nya livssituationen, om saknaden och sorgen och om livet som ligger framför. Sorgegrupperna brukar komma samman 5-8 gånger och leds av diakonissa eller präst. De anhöriga får information om sorgegrupperna eller kan ta kontakt till församlingens pstorskansli, diakonissa eller präster. Hembesök och samtal kan också ordnas, ta kontakt!