Barn på scoutläger med solen sol går ner bakom träden.

Nykarleby Forsfarare r.f.

Nykarleby Forsfarare är scoutföreningen som verkar inom Nykarleby kommun. När man har börjat i årskurs 4 kan man gå med i scouterna. Ofta startas dock en ny patrull endast vartannat år, därför börjar många i årskurs 5. Även äldre personer är varmt välkomna med i scouterna. Nykarleby Forsfarare har verksamhet i centrum (Holken bredvid Kristliga Folkhögskolan - CREDO), Forsby Byagård, Munsala drängstuga och i skogarna bredvid Måtasberget i Jeppo. Om ni eller ert barn är intresserade av scoutingen så är ni välkomna med i vår verksamhet!


För mer information kan ni besöka Nykarleby Forsfarares hemsida http://nykarlebyforsfarare.scout.webbhuset.fi


Vid frågor kontakta kårchef Klara Nybäck, tfn 040 517 828.