Smågrupper

Inom vuxenarbetet är betoningen på det småskaliga viktig. Verksamheten bedrivs i små grupper som samlas i olika utrymmen på församlingens område. I den meningen är verksamheten uppsökande och samlande. Verksamheten bedrivs i församlingens egna utrymmen, men också i bönehus och byagårdar. Byagudstjänster, byandakter, olika samtalsgrupper, utfärder och pilgrimsvandringar är en viktig del av verksamheten. Församlingsmedlemmarna skall känna att tröskeln till församlingen är låg och att det är lätt att få kontakt med den som ansvarar för verksamheten.

Låter någon av dessa smågrupper intressanta? Vill du veta mera?

Tag då kontakt med någon av våra prästerÖppna länk i ny flik eller diakonerÖppna länk i ny flik.