Frivillig i Nykarleby församling


Din församling behöver Dig! Kan du tänka Dig att hjälpa till?

Alla bär vi på olika kunskaper och färdigheter som kan vara till nytta för någon annan. I församlingen finns redan nu flera områden där det kontinuerligt behövs en hjälpande hand.

Kanske har också du någon kunskap eller färdighet som kan stöda och berika verksamheten? Vill du bidra med en punktinsats, tillfälliga projekt eller ett längre åtagande? Fyll i nedanstående formulär så försöker vi tillsammans hitta något som passar just dig.

Frivilligpoolen har planerats av styrgruppen för vuxenarbetet tillsammans med de anställda.

Anmäl dig som frivillig

Du kan anmäla dig som frivillig via en kontaktblankett. Fyll i dina uppgifter här så tar någon från församlingen kontakt med dig.

Om du har frågor gällande frivilligpoolen, kontakta kaplanen Henrik Östman eller någon av de anställda inom de olika verksamhetssektorerna.


 

Sex händer som bildar en bärstol.

Tag kontakt