"Kom till mig, alla" (Jesus, Matt. 11)

Gudstjänster och mässor

Gudstjänstlivet är församlingens puls och livsnerv. Där möts vi alla för att fira livet, tron och gemenskapen. I församlingarna brukar gudstjänst betyda en ordets gudstjänst, alltså utan nattvard, medan mässa (t.ex. högmässa, kvällsmässa, festmässa) brukar betyda att man också får nattvard.

I Nykarleby församling firar vi gudstjänst varje helgdag i alla våra tre kyrkor, men på lite olika tider enligt ett rullande system. Enligt kyrkorådets beslut firar vi:

  1. Predikogudstjänst kl. 10. Det är en traditionell ordets gudstjänst med böner, textläsningar, predikan och musik. Predikogudstjänster hålls var tredje söndag i var och en av våra kyrkor enligt ett rullande system.
  2. Högmässa kl. 12. Enligt Kyrkoordningen ska församlingen fira en högmässa varje helg. Hos oss firar vi den i någon av våra tre kyrkor varje helg, enligt ett rullande system.
  3. Kvällsgudstjänst kl. 18. En gudstjänst som kan se lite olika ut, med lovsång och musik och enklare upplägg.

 

Vill du hjälpa till?

Välkommen! Vi behöver dig! Ta kontakt med någon av församlingens präster, kantorer eller till församlingskansliet! Den som vill kan hjälpa till med bl.a. blommorna till altaret, som kyrkvärd, med musiken, i textläsningarna eller förbönerna. När vi samlas har var och en något att bidra med!

Vi har Whatsappgrupper där vi i praktiken fördelar arbetet och uppdaterar varandra. Hör av dig om du vill komma med i någon av grupperna! Det finns en för varje kyrkas gudstjänstliv. Det är inte svårt, men du behöver något slag av smartphone.

Välkommen med i gemenskapen!