"Kom till mig, alla" (Jesus, Matt. 11)

Gudstjänster

Varje helg firas helgmålsbön, högmässa och kvällsgudstjänst. De tre tillfällena roterar i våra tre församlingsdelar, så att varje församlingsdel firar någondera varje helg. Undantag kan förekomma. Följ uppdaterad information här på hemsidan, i Kyrkpressen och på kyrkonas anslagstavlor.

 

Helgmålsbön är en samling som inleder helgen. Kyrkklockorna ringer och vi firar en enkel och ledig gudstjänst (ca 30 minuter). Helgmålsbönen leder oss in i helgen och söndagens tema. Helgmålsbön firas som traditionen bjuder kl. 18 på lördag kväll. Det beror på att Bibelns dygn inleds vid solnedgången: "Och det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen." (1 Mos 1:5). Helgen börjar alltså redan på lördag kväll. I Finland var också lördagen länge en arbetsdag, och då var helgmålsringningen det som för oss idag motsvarar fredagsmyset.

Högmässa firas enligt kristen tradition och vår kyrkas ordning på söndag förmiddag. Av praktiska skäl firas högmässan kl. 12. Tidpunkten utvärderas i oktober. Högmässa är en gudstjänst där man också får nattvard.

Kvällsgudstjänst firas på söndag kväll. Kvällsgudstjänsterna firas vanligen i församlinghemmen, med fokus på bön och lovsång.

Se de kommande gudstjänsterna på ingångssidan under "evenemang", i senaste nummer av Kyrkpressen eller på kyrkornas anslagstavlor.
​​​​​​​

Välkommen med i gemenskapen!