Styrgruppen för unga, unga vuxna och konfirmander:

 

Rebecca Holmgård (Ordförande)

Ulrica Näs (Viceordförande)

Ella-Mari Esselström (sekreterare)

Johanna Häggblom (sakkunnig)

Emilia Haverinen (Medlem)

Ron Liljedahl (Medlem)

Daniel Sandberg (Medlem)
 

Andreas Fors (Suppleant)

Fanny Nylund (Suppleant)