Påverkansgruppen för unga, unga vuxna och konfirmander:

 

Ella-Mari Esselström (ungdomsledare)

Johanna Häggblom (församlingspedagog)

Venla Nyqvist (Medlem)

Milton Nyman (Medlem)

Ellen Holm (Medlem)

Emil Nysten (Medlem)

Milla Nylund (Medlem)

Noel Jansson (Medlem)

Elias Willman (Medlem)