Munsala kyrka

Södra Munsalavägen 23 , 66950 Munsala

Munsala kyrka

Läs mer om Gudstjänsterna i kyrkan och ta reda på tider.

Har du frågor om
bröllop eller
begravning, klicka på länkarna för att få veta mer.
 

 

Historien om Munsala kyrka

Arbetet påbörjades 1777. Byggmästare för arbetet var David Olander från Vasa. För träarbetet svarade  Thomas Rijf från Socklot. Församlingsborna svarade själva för det tunga arbetet. Väggarna murades 1,5-2 meter tjocka. Efter tio års arbete kunde man ha den första gudstjänsten. Efter ytterligare fem år var kyrkan färdig för invigning 1792. Predikstolen skulpterades i Rijfs snickarverkstad. Altartavlan är målad av J.E. Lindh från Sverige. Kyrkans prydnader, ljuskronorna och lampetterna skänktes av enskilda  församlingsmedlemmar och av olika byalag.


Läge på kartan

Evenemang

sö 23.2 kl. 12.00

Södra Munsalavägen 23, 66950 Munsala

Högmässa i Munsala kyrka; Sundstén, Lönnqvist, EN

Högmässa i Munsala kyrka Gustaf Adolph tillsammans med Ulf Sundstén och Mikaela Lönnqvist.
sö 1.3 kl. 12.00

Södra Munsalavägen 23, 66950 Munsala

Gudstjänst i kyrkan; Sundstén, Ringwall

Gudstjänst i Munsala kyrka Gustaf Adolph tillsammans med Ulf Sundstén, Magdalena Ringwall.