Munsala kyrka

Munsala kyrka Gustav Adolph

Munsala kyrka från luften

Kyrkbacken 13, 66950 Munsala

Munsala kyrka är en för det österbottniska landskapet magnifik gråstenskyrka från den gustavianska tiden, och en omtyckt församlingskyrka särskilt för stora festgudstjänster, konserter och vigslar.

Historien om Munsala kyrka

Arbetet påbörjades 1777. Byggmästare för arbetet var David Olander från Vasa. För träarbetet svarade  Thomas Rijf från Socklot. Församlingsborna svarade själva för det tunga arbetet. Väggarna murades 1,5-2 meter tjocka. Efter tio års arbete kunde man ha den första gudstjänsten. Efter ytterligare fem år var kyrkan färdig för invigning 1792. Predikstolen skulpterades i Rijfs snickarverkstad. Altartavlan är målad av J.E. Lindh från Sverige. Kyrkans prydnader, ljuskronorna och lampetterna skänktes av enskilda  församlingsmedlemmar och av olika byalag.

Munsala kyrka rymmer i nuläget högst 737 personer.

Munsala kyrka är sommaröppen 3.6 - 31.8 2024, vardagar kl. 8-15.

Läs mer om Gudstjänsterna i kyrkan
och ta reda på tider.

Har du frågor om
bröllop eller
begravning, klicka på länkarna för att få veta mer.
 

 

Läge på kartan

Evenemang

lör 22.6 kl. 12.00

Kyrkbacken 13, 66950 Munsala

Gudstjänst i Munsala kyrka

Gudstjänst, Smeds, Ringvall
sön 30.6 kl. 12.00

Kyrkbacken 13, 66950 Munsala

Högmässa i Munsala kyrka

Högmässa, Östman, Ringwall, hjälpledarutbildningens ungdomar
fre 19.7 kl. 18.00

Kyrkbacken 13, 66950 Munsala

Konsert

Konsert i Munsala kyrka
sön 21.7 kl. 12.00

Kyrkbacken 13, 66950 Munsala

sön 28.7 kl. 10.00

Kyrkbacken 13, 66950 Munsala

Gudstjänst i Munsala kyrka

Gudstjänst i Munsala kyrka med Helena Smeds och Mikaela Lönnqvist
sön 18.8 kl. 18.00

Kyrkbacken 13, 66950 Munsala

Kvällsgudstjänst i Munsala kyrka

Kvällsgudstjänst i Munsala kyrka med Henrik Östman och Magdalena Ringvall.