Munsala kyrka

Kyrkbacken 13 , 66950 Munsala

Munsala kyrka

Läs mer om Gudstjänsterna i kyrkan
och ta reda på tider.

Har du frågor om
bröllop eller
begravning, klicka på länkarna för att få veta mer.
 

 

Historien om Munsala kyrka

Arbetet påbörjades 1777. Byggmästare för arbetet var David Olander från Vasa. För träarbetet svarade  Thomas Rijf från Socklot. Församlingsborna svarade själva för det tunga arbetet. Väggarna murades 1,5-2 meter tjocka. Efter tio års arbete kunde man ha den första gudstjänsten. Efter ytterligare fem år var kyrkan färdig för invigning 1792. Predikstolen skulpterades i Rijfs snickarverkstad. Altartavlan är målad av J.E. Lindh från Sverige. Kyrkans prydnader, ljuskronorna och lampetterna skänktes av enskilda  församlingsmedlemmar och av olika byalag.
​​​​​​​

Evenemang

sö 19.9 kl. 12.00

Kyrkbacken 13, 66950 Munsala

Högmässa

Högmässa i Munsala kyrka, Östman, Lönnqvist
sö 3.10 kl. 15.00

Kyrkbacken 13, 66950 Munsala

Babykyrka Munsala kyrka, HS MR AB

Babykyrka i Munsala kyrka, Smeds, Ringwall. En ängel från dopträdet kan hämtas av dem som har ett barn som döpts under det senaste året.