Församlingsfaddrar

I vår församling har vi församlingsfaddrar. Det betyder inte en fadder som ersätter fadder vid doptillfället, utan en fadder som fungerar som en kontaktlänk till församlingen. Det finns möjlighet att få en besöksfadder, som gör ett hembesök per år, tills barnet firar sin fjärde dopdag. Andra alternativ är en förbönsfadder som ber för barnet och skickar ett kort till barnet varje dopdag. Alla barn får Barnens bibel på sin fjärde dopdag.

I den del som tidigare hörde till Munsala församling finns även besöksfaddrar, för den som önskar.

I den del som tidigare var Jeppo församling finns inga församlingsfaddrar, men istället finns söndagsskola.

Församlingsfadderträffar hösten 2021

Församlingsfaddrarna träffas 11 februari 2022 kl 13.00 i Birgitta salen i Nykarleby församlingshem.

Flera församlingsfaddrar behövs ! Känner du intresse för uppgiften tag kontakt med Ann-Charlott Ek tel 040-8687061 Såväl kvinnor som män är välkomna med i vår trevliga församlingsfaddergemenskap !