Församlingsfadderverksamheten .

 

Vi har inte längre församlingsfaddrar som tar emot nya fadderbarn, och besöker dem de 4 första åren. 

Församlingsfaddrarna besöker endast de barn de fått som fadderbarn innan år 2023.

Dopträdet

Varje barn som döps i vår församling får en egen dopängel eller dopduva, som hängs upp i den lokala kyrkans dopträd på den söndag då dopet kungörs i församlingens gudstjänst. Dopänglarna som samlas under året tas sedan ner och delas ut i samband med en familjegudstjänst, nästa gång på Kyndelsmässodagen 4.2 i Jeppo kyrka kl  12.00, Munsala kyrka kl 12.00  och Knattegudstjänsten 18.2  kl 15 i Nykarleby kyrka.

Alla dopfamiljer med barn döpta september 2022 - december 2023 får en personlig inbjudan till gudstjänsten och får ta hem ängeln eller duvan som bär barnets namn. Dopängeln/dopduvan är en påminnelse om dopets gåva och en gemenskap som bär.

Jesus säger: "Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig". (Mark 10:37)

Vita dopänglar med gulddetaljer som hänger i dopträdet i Nykarleby församlingshem.