"Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever." (Ps. 23:6)

Anmälan till dagklubb

Anmälningar till församlingens dagklubbar för läsåret 2023 – 2024 tas emot fram till 11.4 2023. 
I dagklubben samlas barn i åldern 3 – 5 år två gånger per vecka. Barnen får leka, pyssla, samlas till sångstund, ta del av bibelberättelser, äta medhavt mellanmål. Terminsavgift: 65 €

Platser och tider
Nykarleby församlingshem,     tisdagar och torsdagar kl. 8.30-12.00. 

Kovjoki bönehus,         ons kl. 13 - 16  och fredagar 8.30 - 11.00 (11.30)
 

Anmäl till församlingens barnledare Lotta Ek senast 11.4 ann-charlott.ek@evl.fi I anmälan uppges barnets namn, födelsedatum, adress, vårdnadshavarnas namn och telefonnummer. Lotta svarar också på frågor från måndag 31.7, tel. 040 8687 061


För att en dagklubbsgrupp skall starta krävs minst fem anmälningar till gruppen inom utsatt tid, samt minst fem barn som inleder läsåret.