Dagklubbar

Barnledaren planerar dagklubbens verksamhet så att barnets utveckling tas i beaktande i sin helhet. Verksamheten består av lek, rörelse, pyssel, sång och musik i olika former. Barnen får ta del i den stora skatt som bibelberättelserna och kyrkoårets helger utgör.

Dagklubbarna samlas 2 dagar/vecka, 3 timmar per gång.

Dagklubbar ordnas i Nykarleby församlingshem, Kovjoki bönehus och Jeppo församlingshem.För att en grupp ska starta behövs minst 5 barn.

Dagklubbarna fortsätter v.2