"Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever." (Ps. 23:6)

Anmälan till dagklubb

Anmälningar till församlingens dagklubbar för läsåret 2024 – 2025 tas emot fram till 03.03.2024. 
I dagklubben samlas barn i åldern 3 – 5 år två gånger per vecka. Barnen får leka, pyssla, samlas till sångstund, ta del av bibelberättelser, äta medhavt mellanmål. Terminsavgift: 65 €

Platser och tider
Nykarleby församlingshem,     tisdagar och torsdagar kl. 8.30-12.00. 

Kovjoki bönehus,         ons kl. 13 - 16  och fredagar 8.30 - 11.30

Jeppo församlingshem,    måndagar och onsdagar kl. 8.30 - 12.00

Socklot bönehus,            tisdagar och torsdagar kl. 8.30-12.00

Anmäl till den klubb ni önskar att ert/era barn går i via följande länk:

https://www.mvsoy.fi/srk/nykarleby/url/0yNCLxn7sr

Lotta svarar på eventuella frågor på tel. 040 8687 061
För att en dagklubbsgrupp skall starta krävs minst fem anmälningar till gruppen inom utsatt tid, samt minst fem barn som inleder läsåret. Max antal per grupp är 12 barn.