Barnläger 1  18-19 juni 2023 på Pörkenäs

För åk 1 - åk 3. 

Barnläger 2  20 - 22 juni 2023 på Pörkenäs

För åk 4 - åk 6.

Anmälningar till båda lägren mottas under tiden 15 - 31 maj.

Uppge barnets namn, adress och årskurs. Föräldrarnas namn och telefonnummer.

Anmälningar mottas per epost : ann-charlott.ek@evl.fi. Obs. Begränsat antal platser!

Lägeravgift:     

Läger 1 : 45 euro   (syskonrabatt, för 2 barn 75 euro)

Läger 2: 55 euro (syskonrabatt, för 2 barn 90 euro)

För mera info ring Lotta Ek, 040-8687061 Välkommen med!
 

lekande barn