Tag kontakt

Kantor
Gustaf Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Anträffbar på 040-8687048 onsdagar-söndagar, (ej måndag och tisdag).


Andreas Bäck

Församlingsmästare
Fastighetstjänster Vaktmästeri


Ann-Charlott Ek

Ledare för barnverksamheten
Gustaf Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Majvor Ek

Församlingssekreterare
Gustav Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Magdalena Ringvall

Kantor
Gustaf Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Anträffbar på 040-8687048 onsdagar-söndagar, (ej måndag och tisdag).


Helena Sjöholm

Reskontra
Ekonomi- och administrationstjänster
Gustav adolfsgatan 5
66900 Nykarleby