Tag kontakt

Kantor
Gustaf Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Anträffbar på 040-8687048 onsdagar-söndagar, (ej måndag och tisdag).


Andreas Bäck

Församlingsmästare t.f. (till 30.4.2022)
Fastighetstjänster Vaktmästeri


Ann-Charlott Ek

Ledare för barnverksamheten
Gustaf Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Majvor Ek

Församlingssekreterare
Gustav Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby


Marco Harju

Ungdomsarbetsledare. Tjänstledig
Munsala och Jeppo

Marit Karlstedt-Fellman

Ekonomichef
Ekonomi- och administrationstjänster
Gustav afolfsgatan 5
66900 NykarlebyMagdalena Ringvall

Kantor
Gustaf Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Anträffbar på 040-8687048 onsdagar-söndagar, (ej måndag och tisdag).


Helena Sjöholm

Reskontra
Ekonomi- och administrationstjänster
Gustav adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Malena Vesternäs

Diakoniarbetare (t.f. till 31.5.2022)

Områdena Nykarleby och Jeppo