Tag kontakt

Kantor
Gustaf Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Anträffbar på 040-8687048 onsdagar-söndagar, (ej måndag och tisdag).


Andreas Bäck

Församlingsmästare
Fastighetstjänster Vaktmästeri


Ann-Charlott Ek

Ledare för barnverksamheten
Gustaf Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby


Johanna Häggblom

Församlingspedagog
Munsala och Jeppo

Munsala och Jeppo och
Lägerskriftskola 1
Magdalena Ringvall

Kantor
Gustaf Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Anträffbar på 040-8687048 onsdagar-söndagar, (ej måndag och tisdag).


Monica Sandström

Församlingssekreterare
Gustav Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Helena Sjöholm

Reskontra
Ekonomi- och administrationstjänster
Gustav adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Malena Vesternäs

Diakoniarbetare

Områdena Nykarleby och Jeppo och
Lägerskriftskola 2