Styrgruppen för barn och familj:
 

Emma Sjölind ordf.

Helena Smeds sekr.

Lotta Ek

Carolina Finskas

Sofia Helenelund

Marita Holmlund

Karin Nilsström

Ulla-Brita Wikström