Styrgruppen för barn och familj:
 

Ulla-Brita Wikström

Simon Häggblom

Carolina Finskas

Lena Norrback

Marita Holmlund

Suppleant: Sofia Helenelund