VAD ÄR ALPHA?
Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

VEM ÄR ALPHA FÖR? Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare. Det kan vara till exempel:

~ Den som söker efter ett fördjupat innehåll i livet
~ Den som betraktar sig som sökare
~ Den som har barn i skriftskolan
~ Den som vill bli medlem eller är ny medlem i församlingen
~ Den som vill öka sina kunskaper om kristen tro

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT? Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff inleds med en måltid eller någon annan form av förfriskning. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD? Alpha pågår vanligtvis i tio veckor där man varje gång tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp är: "Vem är Jesus?", "Hur ska jag kunna tro?" och "Vad ska jag med kyrkan till?". Kurserna varierar i storlek. Vanligast är kvällskurser som varar i cirka två timmar per tillfälle, men de kan också hållas exempelvis till morgonkaffet eller under en lunchrast på arbetsplatsen eller skolan. Alphakursen är gratis, men ibland ber arrangören om ett bidrag till matkostnaderna.

Program hösten 2024:

Kursen hålls tio tisdagar i Nykarleby församlingshem kl. 17.00-19.30, dessutom ingår en weekend 16-17.11 och en avslutande alphafest 26.11.

Här ser du kursträffarnas datum och ämnen:

September

10.9     Finns det mer att upptäcka i livet?

17.9     Jesus - vem är han?

24.9     Korset - varför måste Jesus dö?

Oktober

1.10     Hur skall jag kunna finna en tro?

8.10     Hur och varför ska jag be?

15.10    höstlov

22.10    Varför och hur läser man Bibeln?

29.10    Hur leder Gud oss?

November

5.11     Vad skall man med kyrkan till?

12.11    Hur och varför kan jag berätta om min tro?

16-17.11    Weekend om den Helige Ande på Inremissionshemmet i Larsmo.

19.11    Helar Gud idag?

26.11    Alphafest.

Föredragshållare: Henrik Östman, Mats Edman, Nicky Gumbel (video)


Vad står namnet "Alpha" för?

Alla är välkomna. Kursen riktar sig till alla som vill höra mera om kristen tro.

Lära med ett leende. Det är möjligt att lära sig om kristen tro och samtidigt ha roligt.

Prestationsfri gemenskap och pasta (mat).

Hela mänskan och hela livet.

Alla frågor kan ställas.


Pris för maten (11 tisdagar): 70 euro per vuxen, 50 euro för barn under 12 år.
Weekenden mat (lö fm-sö em): 58 euro per person
Weekenden logi: 15 euro/vuxen, 10 euro/ungdom, 5 euro/barn.

Om du har problem att klara kostnaderna, kontakta Maria (tfn 040 868 7065)! Församlingen subventionerar mera vid behov.

Välkommen med!

Du kan anmäla dig genom att fylla i formuläret här. Sista anmälningsdag är 23.8.

Hör av dig om du har frågor!

Kursansvariga: Henrik Östman, Johanna Häggblom, Maria Östman-Södergård

Planeringsgrupp: Ulrica Näs, Bojan Roos, Ulla Sten

Älska nyfikenhet! Det finns mer att upptäcka. Testa Alpha!