Nykarleby församling söker TVÅ DIAKONIARBETARE

fr.o.m. 1.12.2021

Vi söker dig som genom församlingens diakoniarbete vill arbeta för människan och stöda i nöd och utsatthet men också i glädje och framsteg. Vår församling sträcker sig över hela Nykarleby kommuns område, inklusive Munsala och skärgårdsbyarna och Jeppo med kringliggande landsbygd. Diakoniteamet arbetar dynamiskt på hela församlingens område, men de olika tjänsterna har områdesansvar för olika delar av vår vidsträckta församling.

Arbetet utgår från den kristna tron och därför behöver du ha en kristen övertygelse. Den som anställs i undervisande uppgifter i kyrkan förväntas vara en konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Innan du börjar jobba behöver du också kunna visa ett utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Till arbetsbilden hör arbete i grupper, hembesök, mottagning och uppsökande arbete. Lönen fastställs enligt kyrkans kollektivavtal. Du förväntas ha goda kunskaper i svenska och ha tillgång till egen bil. Prövotiden är 4 månader.

Biskopsmötet har fastställt behörighetskraven för kyrkans diakoniarbetare, vilket är YH-socionomexamen med inriktning på kyrkans diakoniarbete.

Vi tar gärna emot din ansökan senast 22.10 kl. 16.00. Rikta din ansökan till  Nykarleby församling, Kyrkorådet, Gustav Adolfsgatan 5, 66900 Nykarleby eller via e-post: nykarleby.forsamling@evl.fi. Märk kuvertet eller e-posten med texten ”Diakoniarbetare".

Närmare information om jobbet ger kyrkoherde Mia Anderssén-Löf (tfn. 040 8687 044). Välkommen med i vårt team!