Styrgruppen för vuxenarbetet

 

Medlemmar:
Lena Frilund
Sandra Frilund
Catarina Lindgren (ordf.)
Bojan Roos
Kjell Rudnäs
Henrik Östman (sekr.)