Kyrkorådets medlemmar

Ordinarie

Finskas Malin
Holmgård Maria
Häggblom Sol-Britt
Krokvik Tommy
Ollandt Kerstin
Portin Peter
Rudnäs Anne-Marie
Solvin Lars
Wiklund Malin
Wistbacka Ulla

Suppleanter

Sjölind Mats
Skrifvars-Koskinen Camilla
Emet Yvonne
Hellman Olav
Holmlund Marita
Ahlnäs Håkan
Koski Anne-Marie