Kyrkorådets medlemmar 2021-2022

Ordinarie

Tony Forsbacka

Kent Lundqvist

Caj Nordström

Kerstin Ollandt

Anne-Marie Rudnäs

Göran Sjöblom

Lars Solvin

Emma Sjölind

Malin Wiklund

Ulla-Brita Wikström

 

Suppleanter

Olav Hellman

Yvonne Emet

Marlene Lindgren

Jan-Olof Eriksson

Anne-Marie Koski

Nina Slotte

Charlotta Elenius

Susanne Björkman

Marita Holmlund

Maria Holmgård