Missionskretsarna samlas under vinterhalvåret i församlingshem, bönehus och hem. Vi håller andakt, läser brev från olika missionärer, samtalar och har kanske sticksömmen med.

Centrum

Nykarleby församlingshem:

  • Kenya missionen varje måndag kl 18, med en inbjuden gäst.
  • Missionssyförening / FMS Mission varannan tisdag kl 13 (ojämna veckor). Ledare är Gun-Lis Smeds.

Socklot:

  • Missionskrets varannan måndag kl 13 i Socklot bönehus. Ledare är Gun-Lis Smeds. 

Forsby

  • Missionskrets samlas varannan vecka i Forsby byagård eller i ett hem. Se annonsering. Ledare är Ann-Christine Löv.

Markby

  • Markby missionskrets samlas 1-2 gånger per termin i olika hem. Program, se annonsering.


Jeppo:

Missionssymöten varje torsdag i bönehuset kl. 13.00. Kontaktperson: Gun Sandberg. 

Pensala:

Missionscafé i bönehuset ca 1 g/mån med inbjuden gäst. Ledare: Glenn Åhman (SLEF:s avdelningsordförande).

Munsala:

Missionssymöte i prästgården varannan vecka (ojämna veckor). Ledare: Monica Borgmästars.

Missionscafé i Monäs, 1 samling/månad i Monäsbodens klubbrum för FMS Nepalmissionen. Ledare: Monica Borgmästars.