En församlingsmästare och hans medhjälpare förbereder gudstjänsten i Jeppo kyrka.
En församlingsmästare och hans medhjälpare förbereder gudstjänsten i Jeppo kyrka.