Musikgudstjänst i S:ta Birgitta kyrka.
Musikgudstjänst i S:ta Birgitta kyrka.