Damer pratar.

Själavård

Själavård är att hjälpa, stödja och trösta en människa i alla livsskeden. Att hjälpa henne i glädje och i sorg. Jesu kärlek är utgångspunkten då vi stödjer och tröstar varandra. Vi gör det genom att lyssna, samtala och bara finnas till hands.

Ny sorgegrupp


Torsdagen den 7 november kl. 17.00 startar en ny sorgegrupp i Nykarleby församlingshem. Vi dricker kaffe, diskuterar det som känns tungt och kommer överens om tid och plats för samlingar under hösten (5-6 ggr). Du behöver inte anmäla dig på förhand, det är bara att komma precis som du är. Höstens sorgegrupp leds av kaplan Mats Edman och diakon Monica Borgmästars 040 8687 053. Ring om du har frågor gällande sorgegruppen.

Varje människas sorg är unik och församlingen hoppas kunna hjälpa sina medlemmar också genom perioder av mörker och sorg. Tveka inte att ta kontakt med kansliet, någon av församlingens präster, diakoner eller ungdomsarbetsledare om vi kan hjälpa till på något sätt.  

sparvar