Själavård

Själavård är att hjälpa, stödja och trösta en människa i alla livsskeden. Att hjälpa henne i glädje och i sorg.Jesu kärlek är utgångspunkten då vi stödjer och tröstar varandra. Vi gör det genom att lyssna, samtala och bara finnas till hands.