Mänskor pratar.

Själavård

Själavård är att hjälpa, stödja och trösta en människa i alla livsskeden. Att hjälpa henne i glädje och i sorg. Jesu kärlek är utgångspunkten då vi stödjer och tröstar varandra. Vi gör det genom att lyssna, samtala och bara finnas till hands.

Sorgegrupp

Varje människas sorg är unik och församlingen hoppas kunna hjälpa sina medlemmar också genom perioder av mörker och sorg. Tveka inte att ta kontakt med kansliet, någon av församlingens präster, diakoner eller ungdomsarbetsledare om vi kan hjälpa till på något sätt.  

Just nu har vi igång en sorgegrupp om du vill delta eller veta mera kontakta Mats Edman.

sparvar