Små och stora  =   Föräldra-barngrupper 

Små och stora samlas på 5 platser runtom i församlingen. Programmet består av fri lek, pyssel, servering (kaffe, saft, smörgås och fruktbit) Sång, musik och andaktstund. Man kan komma och gå som det passar en själv! Ledarna välkomnar nya föräldrar med under hela året!

 

 

Tid och plats

Små och stora grupperna samlas under vårterminen 2022:

 

  • i Socklot på måndagar  kl. 9.30 - 11.30 i bönehuset. Vi börjar vårterminen 17.1 kl 9.30, ledare Lotta Ek 040 868 7061

  • i Nykarleby församlingshem på onsdagar kl. 9.30 - 11.30. Gruppen börjar vårterminen 19.1 kl 9.30, ledare är Åsa Dahlskog  040 868 7062 och Lotta Ek.  

  • i Kovjoki bönehus fredagar kl. 9.30 - 11.30. Vi börjar vårterminen 4.2 kl. 9.30. Ledare Lotta Ek 040-8687061. 

  • i Jeppo församlingshem fredagar med start 21.1, kl 10.00 - 12.00. Ledare Kati Nordström, tel 050-5544564

  • i Munsala församlingshem med start fredag 7.1 kl. 9.30 - 11.30, samlingar varannan vecka. Ledare Malena Vesternäs,  tel. 040-8687054

  • i Pensala skola med start fredag 14.1 kl. 9.30 - 11.30, samlingar varannan vecka. Ledare Malena Vesternäs,tel, 040-8687054

Målgrupp: Barn 0-6 år, med en vuxen. VÄLKOMNA !

Program: fri lek, servering, småbarnssånger och andaktsstund (vi tänder ljuset och ber tillsammans).