Notblad som ett barn har ritat.
"Sjung till Herrens ära!" (Ps. 68)

Musiken i Nykarleby församling

I församlingen är sång och musik viktiga ingredienser. Att tillsammans sjunga är att gemensamt uttrycka känslor: glädje, kärlek, tro, sorg och längtan. Musiken och sången kan på ett märkligt öppna oss människor för varandra oberoende av alla gränser.  I kyrkan värnar vi om allsången och den berikar även gemenskapen.

Församlingen har gemensam körverksamhet. Våra kantorer Magdalena Ringwall och Mikaela Lönnqvist leder musikarbetet. 

 

                                        

En TEXT- och MELODI GRUPP i Nykarleby f.h. onsdagar kl. 16:30. 

Vi gör nya sånger tillsammans, t.ex. för användning i gudstjänster.
Vill du veta mera om denna flexibla och kreativa grupp, ring Magdalena; 040-8687048.
 


Församlingskören 

Kören har en blandad sångrepertoar som passar kyrkoåret runt. 

Församlingskören övar onsdagar kl. 18 i Nykarleby församlingshem.

Kom frimodigt med, varmt välkomna! Kontakta gärna Mikaela; 040 8687050,  ifall ni undrar över något.

 

Barnkören Kungafrön

Barnkören Kungafrön börjar igen tisdag 31.1 kl. 18.30 i Jeppo församlingshem. Barn från hela församlingen är välkomna med!

Vi sjunger i olika stilar, lär oss om Jesus via sång och bibelberättelser, leker och har roligt tillsammans. Kom och prova på hur det är att sjunga i kör!

Anmälan till ledare Emma Sjölind, 050 431 5905.

Tag kontakt

Kantor
Gustaf Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Anträffbar på 040-8687048 onsdagar-söndagar, (ej måndag och tisdag).