Notblad som ett barn har ritat.
"Sjung till Herrens ära!" (Ps. 68)

Musiken i Nykarleby församling

I församlingen är sång och musik viktiga ingredienser. Att tillsammans sjunga är att gemensamt uttrycka känslor: glädje, kärlek, tro, sorg och längtan. Musiken och sången kan på ett märkligt öppna oss människor för varandra oberoende av alla gränser. Körsång har visat sig vara en utmärkt medicin mot ensamhet, tristess och leda. Också det vi kallar allsång är en viktig form för mänsklig gemenskap. I kyrkan värnar vi om allsången och i den kan alla mänskliga stämmor berika gemenskapen.

Församlingen har körverksamhet i Nykarleby, Munsala och Jeppo. Våra kantorer Magdalena Ringwall och Mikaela Lönnqvist leder musikarbetet. Göran Näs leder också en kör.

 

                                        

HEJ DU SOM TYCKER OM ATT SJUNGA!

​​​​
Välkommen med :

 

En nystartad TEXT- och MELODI GRUPP i Nykarleby f.h. onsdagar kl. 17.00. 

Vi gör nya sånger tillsammans, t.ex. för användning i gudstjänster.
Vill du veta mera om denna flexibla och kreativa grupp, ring Magdalena; 040-8687048.


Kyrkokören 

OBS! Kyrkokören är paus för stunden pga covid-19.

Kören har en blandad, emellanåt klassisk sångrepertoar, som passar kyrkoåret runt. Här behöver man inte kunna läsa noter men man bör helst närvara så regelbundet som man kan på övningarna.
 

Kom frimodigt med, varmt välkomna!
 

Gällande övrig musikverksamhet, kontakta gärna kantorerna ifall ni undrar över något.

YouTube-video

Tag kontakt

Kantor
Gustaf Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Anträffbar på 040-8687048 onsdagar-söndagar, (ej måndag och tisdag).