Notblad
"Sjung till Herrens ära!" (Ps. 68)

Musiken i Nykarleby församling

I församlingen är sång och musik viktiga ingredienser. Att tillsammans sjunga är att gemensamt uttrycka känslor: glädje, kärlek, tro, sorg och längtan. Musiken och sången kan på ett märkligt öppna oss människor för varandra oberoende av alla gränser. Körsång har visat sig vara en utmärkt medicin mot ensamhet, tristess och leda. Också det vi kallar allsång är en viktig form för mänsklig gemenskap. I kyrkan värnar vi om allsången och i den kan alla mänskliga stämmor berika gemenskapen.

Församlingen har körverksamhet i Nykarleby, Munsala och Jeppo. Våra kantorer Magdalena Ringwall och Mikaela Lönnqvist leder musikarbetet. Göran Näs leder också en kör.

 

                                        

Kyrkokören

övar i förs. hemmet onsdagar kl. 19. Kyrkokören är en kör för vuxna med en blandad repertoar för hela kyrkoåret. Man behöver inte vara notkunnig för att komma med, vi har kaffe/té paus i mitten av övningarna. Vi har en god gemenskap och du är välkommen med i den!

Gällande övrig musikverksamhet, kontakta gärna kantorerna ifall ni undrar över något.

YouTube-video
Kantor
Gustaf Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Anträffbar på 040-8687048 onsdagar-söndagar, (ej måndag och tisdag).