Notblad som ett barn har ritat.
"Sjung till Herrens ära!" (Ps. 68)

Musiken i Nykarleby församling

I församlingen är sång och musik viktiga ingredienser. Att tillsammans sjunga är att gemensamt uttrycka känslor: glädje, kärlek, tro, sorg och längtan. Musiken och sången kan på ett märkligt öppna oss människor för varandra oberoende av alla gränser. Körsång har visat sig vara en utmärkt medicin mot ensamhet, tristess och leda. Också det vi kallar allsång är en viktig form för mänsklig gemenskap. I kyrkan värnar vi om allsången och i den kan alla mänskliga stämmor berika gemenskapen.

Församlingen har körverksamhet i Nykarleby, Munsala och Jeppo. Våra kantorer Magdalena Ringwall och Mikaela Lönnqvist leder musikarbetet. Göran Näs leder också en kör.

 

                                        

En TEXT- och MELODI GRUPP i Nykarleby f.h. onsdagar kl. 16:30. 

Vi gör nya sånger tillsammans, t.ex. för användning i gudstjänster.
Vill du veta mera om denna flexibla och kreativa grupp, ring Magdalena; 040-8687048.
 

Klicka här för att titta på youtube vad text- och melodigruppen har skapat.Öppna länk i ny flik


Kyrkokören 

Kören har en blandad, emellanåt klassisk sångrepertoar, som passar kyrkoåret runt. Här behöver man inte kunna läsa noter men man bör helst närvara så regelbundet som man kan på övningarna.
 

Kom frimodigt med, varmt välkomna! Kontakta gärna Mikaela; 040 8687050,  ifall ni undrar över något.

Tag kontakt

Kantor
Gustaf Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Anträffbar på 040-8687048 onsdagar-söndagar, (ej måndag och tisdag).