Notblad som ett barn har ritat.
"Sjung till Herrens ära!" (Ps. 68)

Musiken i Nykarleby församling

I församlingen är sång och musik viktiga ingredienser. Att tillsammans sjunga är att gemensamt uttrycka känslor: glädje, kärlek, tro, sorg och längtan. Musiken och sången kan på ett märkligt öppna oss människor för varandra oberoende av alla gränser. Körsång har visat sig vara en utmärkt medicin mot ensamhet, tristess och leda. Också det vi kallar allsång är en viktig form för mänsklig gemenskap. I kyrkan värnar vi om allsången och i den kan alla mänskliga stämmor berika gemenskapen.

Församlingen har körverksamhet i Nykarleby, Munsala och Jeppo. Våra kantorer Magdalena Ringwall och Mikaela Lönnqvist leder musikarbetet. Göran Näs leder också en kör.

 

                                        

HEJ DU SOM TYCKER OM ATT SJUNGA!

​​​​
Välkommen med :

 

Skriv och komp grupp

Välkommen med och vara kreativ, vi hittar på egna texter och musik.

Ta kontakt med Magdalena, 040 868 7048, om du är intresserad!
 


Kyrkokören 

OBS! Kyrkokören är paus för stunden pga covid-19.

Kören har en blandad, emellanåt klassisk sångrepertoar, som passar kyrkoåret runt. Här behöver man inte kunna läsa noter men man bör helst närvara så regelbundet som man kan på övningarna.
 

Det är fullt möjligt att vara med i båda körerna kl 18:45-19 (mellan övningarna) har vi kaffe/te-paus med tilltugg för båda körernas del.
Kom frimodigt med, varmt välkomna!
 

Gällande övrig musikverksamhet, kontakta gärna kantorerna ifall ni undrar över något.

Tag kontakt

Kantor
Gustaf Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Anträffbar på 040-8687048 onsdagar-söndagar, (ej måndag och tisdag).