Söndagsskola

Söndagsskola finns endast i Jeppo församlingshem och i Markby.

Jeppo söndagsskola: för barn 4 – 13 år. Söndagsskolan samlas söndagar kl 10 i församlingshemmet.

Söndagsskolan startar 20 sept och pågår till 6 dec.  Ibland är det familjegudstjänst,   4.10 och 29.11,  då är det ingen söndagsskola. Kontaktperson Ulla Wistbacka  050-4069048.

Markby söndagsskola: Kontaktperson Petra Nygård 050-3822320