Söndagsskola

Söndagsskola finns endast i Jeppo församlingshem och i Markby.

Jeppo söndagsskola: för barn 4 – 13 år. Söndagsskolan samlas söndagar kl 10 i församlingshemmet.

Söndagsskolan startar 31 januari. Följande samlingar  i april och en söndag i maj: 11.4, 25.4 och terminsavslutning 2.5.

 Ibland är det familjegudstjänst då är det ingen söndagsskola. Familjegudstjänsterna kan tillsvidare inte ordnas p.g.a. coronarestriktioner. Kontaktperson Ulla Wistbacka  050-4069048.

Markby söndagsskola: Kontaktperson Petra Nygård 050-3822320