Söndagsskola

Söndagsskola finns endast i Jeppo församlingshem och i Markby.

Jeppo söndagsskola: för barn 4 – 13 år. Söndagsskolan samlas söndagar kl 10 i församlingshemmet.

Söndagsskolan startar 31 januari. Följande samlingar 7.2, 14.2, 21.2, 14.3, 21.3, 28.3  Ibland är det familjegudstjänst då är det ingen söndagsskola. Familjegudstjänsterna kan tillsvidare inte ordnas p.g.a. coronarestriktioner. Kontaktperson Ulla Wistbacka  050-4069048.

Markby söndagsskola: Kontaktperson Petra Nygård 050-3822320