Söndagsskola

Söndagsskola finns endast i Jeppo församlingshem och i Markby.

Jeppo söndagsskola för barn 4 – 13 år. Söndagsskolan samlas söndagar kl 10 i församlingshemmet. Kontaktperson Ulla Wistbacka, tel. 050 406 9048

Markby söndagsskola: Kontaktperson Petra Nygård