Söndagsskola

Söndagsskola finns endast i Jeppo församlingshem 

Jeppo söndagsskola: för barn 4 – 13 år. Söndagsskolan samlas söndagar kl 10 i församlingshemmet.

Söndagsskolan startar 19 september 2021

 Ibland är det familjegudstjänst då är det ingen söndagsskola. Kontaktperson Ulla Wistbacka  050-4069048.

Markby söndagsskola: Kontaktperson Petra Nygård 050-3822320