Eftermiddagsgrupper för skolbarn läsåret 2023-2024


 
Anmälningar till församlingens eftermiddagsgrupper för skolbarn, läsåret 2023-2024, tas emot fram till 11.4 2023. Barnen bereds plats i den ordning anmälningar inkommer.

 
Grupperna för skolbarn samlas en eftermiddag per vecka vid skoldagens slut. I samlingen ingår ett mellanmål, lekar, bakning, pyssel, sånger, bibelberättelser. För mellanmålet debiteras 3€/ mellanmål.


 
Nykarleby församlingshem


 

  • (Klubb Petrus måndag          måndagar kl.12.30 – 15.00, för elever i årskurserna 1-2. )

  • Klubb Petrus tisdag              tisdagar kl. 12.30 – 15.00, för elever i årskurserna 1-2. Ifall gruppen blir stor skapar vi också en grupp på måndagen.

Barnledaren för Klubb Petrus möter barnen vid Zachariasskolan och de promenerar tillsammans till församlingshemmet, Gustav Adolfsgatan 5.
 

  • Klubb 34 centrum                 torsdagar kl. 13.00 – 15.00, för elever i årskurserna 3-4. Barnledaren tar emot barnen vid församlingshemmet.

 
Munsala församlingshem


 

  • Klubb 34 Munsala                 måndagar (eller en annan med läsordningen lämplig dag) under ca två timmar efter skoldagen. För elever i årskurserna 3-4. Barnledaren tar emot barnen vid församlingshemmet.

 

  • Läseklubben, för elever i åk 1 – 2. Info kommer under hösten.

 
Socklot bönehus

  • Klubb Petrus Socklot, måndagar kl. 12.30 – 14.00. För elever i årskurserna 1-4. Barnledaren tar emot barnen vid bönehuset.

 
Jeppo församlingshem

 

  • Minior- och juniorgrupperna samlas en kväll per vecka. Alla ryms med. Mera info och anmälan i augusti månad.

 
Anmälan till barnledare Lotta Ek ann-charlott.ek@evl.fi I anmälan uppges

klubbens namn, barnets namn, födelsedatum, adress, vårdnadshavarnas namn och telefonnummer.

Lotta svarar också på frågor från måndag 13.3, tel. 040 8687 061