Nykarleby församling kyrkoherdeämbetet 

Uudenkaarlepyyn seurakunnan kirkkoherranvirasto
Gustav Adolfsgatan 5, 66900 Nykarleby
e-mail: nykarleby.forsamling@evl.fi

Tel/Puh: 
040-8687040

Öppet/Auki:
Mån / Maan - Tis / Tiis 09:00-12:00, 
Ons / Ke   13:00-16:00, Tors / To   09:00-12:00

 

Service fås också / Palvelu saadaan täältäkin:

Munsala kapellförsamling

Södra Munsalavägen 23, 66950 Munsala
e-mail: munsala.kapellforsamling@evl.fi
Tel / Puh:  040-8687041

Kaplansmottagning: On / Ke  09:00-12:00

 

Jeppo kapellförsamling

Kyrkvägen 112, 66850 Jeppo
e-mail: jeppo.kapellforsamling@evl.fi
Tel / Puh:  040-8687042

Kaplansmottagning: Ons / Ke  09:00-12:00