Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens stora uppgift. Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling.

Kraften och förebilden för församlingens diakoni finns i evangeliet om Jesus Kristus. I berättelsen om honom framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt församlingen och alla kristna. Det handlar om att erbjuda hjälp åt människor i utsatta lägen.

Ansvaret sträcker sig över gränserna från vår lokala församling och ut i världen genom en global kristen gemenskap som kämpar mot orättvisor. Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Diakonins uppdrag är att ge utsatta människor i samhället en plats i församlingens centrum. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck. 

Diakoni är att bry sig om de svaga. Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. Vi gör hembesök hos äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper, samtals- och stödgrupper samt samtalar med enskilda personer i livets olika skeenden. Vi besöker också bäddavdelningarna, åldringshemmen och gruppboenden. Diakoni kan också innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp. Ibland kan församlingarna även ge ekonomisk hjälp till behövande.

 

 

Församlings utfärd till Karleby torsdagen den 20 februari 2020

Vi besöker K.H. Renlunds museum och Sockenkyrkan, äter lunch på Kokkolinna och dricker kaffe i Närvilä bönehus. Guidning.

Busstidstabell:

Kl. 8:50 Jeppo Sale

Kl. 9:00 Pensala UF

Kl. 9:15 Munsala Gården

Kl. 9:30 Nykarleby torg

Pris: 25 €

Sista anmälan senast 17.2 till Moncia Borgmästars tel. 040 868 7053

Församlingutfärd till Karleby torsdagen 20 februari 2020.