Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens stora uppgift. Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling.

Kraften och förebilden för församlingens diakoni finns i evangeliet om Jesus Kristus. I berättelsen om honom framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt församlingen och alla kristna. Det handlar om att erbjuda hjälp åt människor i utsatta lägen.

Ansvaret sträcker sig över gränserna från vår lokala församling och ut i världen genom en global kristen gemenskap som kämpar mot orättvisor. Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Diakonins uppdrag är att ge utsatta människor i samhället en plats i församlingens centrum. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck. 

Diakoni är att bry sig om de svaga. Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. Vi gör hembesök hos äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper, samtals- och stödgrupper samt samtalar med enskilda personer i livets olika skeenden. Vi besöker också bäddavdelningarna, åldringshemmen och gruppboenden. Diakoni kan också innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp. Ibland kan församlingarna även ge ekonomisk hjälp till behövande.

 

Missionsträffen virtuellt möte tisdag 5.5 kl 14

Kom med och träffas över nätet – med eller utan nybryggt kaffe, med eller utan handarbete.

Du behöver en dator, surfplatta eller smarttelefon med stabil internetuppkoppling. Psalmboken kommer också till användning.

Anmäl dig senast måndag 4.5  till monica.borgmastars(at)evl.fi eller tfnr 040-8687 053. Vi behöver ditt namn, telefonnummer och din epostadress. Dessa uppgifter används bara för att mötet ska kunna bli av. En länk och info som leder dig vidare till det digitala mötesrummet sänds till din epost.

Camilla Skrifvars-Koskinen (FMS), Mikaela Lönnqvist och Monica Borgmästars kommer att leda mötet från församlingshemmet i Nykarleby. Det virtuella mötet räcker ungefär en timme. Du kan börja koppla upp dig till mötet kl 13.30. Vi hjälper varandra med tekniken om det behövs. Välkommen med!

 

Diakoniarbetare
Gustav Adolfsgatan 5
66900 Nykarlby

Områdena Nykarleby och Munsala

Diakoniarbetare (t.f. till 31.5.2021)

Områdena Nykarleby och Jeppo