Två händer som håller en vit blomma

Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens stora uppgift. Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling.

Kraften och förebilden för församlingens diakoni finns i evangeliet om Jesus Kristus. I berättelsen om honom framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt församlingen och alla kristna. Ansvaret sträcker sig över gränserna från vår lokala församling och ut i världen genom en global kristen gemenskap som kämpar mot orättvisor. Genom att bli sedd och bekräftad kan en människa helas. Diakonins uppdrag är att ge utsatta människor i en plats i församlingens centrum. 

Diakoni är att bry sig om de svaga. Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. Vi gör hembesök hos äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper, samtals- och stödgrupper samt samtalar med enskilda personer i livets olika skeenden. Vi besöker också bäddavdelningarna, seniorboenden och gruppboenden. Diakoni kan också innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp. Ibland kan församlingarna även ge ekonomisk hjälp till behövande.

 

 

 

Väntjänst

Har du en ledig stund i månaden eller två för en medmänniska? Välkommen med i församlingens väntjänst!

Mer info om väntjänsten hittar du här:
Väntjänst - Nykarleby församling

Sorgegrupper

En grupp för sörjande som har förlorat en nära familjemedlem ordnas varje år, i regel under höstterminen.

Kontakta någon av diakonerna för närmare info!

Ljusblåa små blommor, Förgätmigej.