Till nyhetslistan

Knäppta händer med Ukrainas flagga i bakgrunden

Bön för fred

24.2.2022 11.55

Vi uppmanas av kyrkans ledning att be för Ukrainas land och folk, som är attackerat med krigshandlingar. Vi ber också för vårt eget land och för andra förbönsämnen.

Du kan be hemma där du finns just nu, ensam eller tillsammans med andra i kyrkorna och i gudstjänsterna.

Jeppo kyrka är öppen för stillhet, ljuständning och bön varje kväll måndag 7.3-lördag 12.3 kl. 19-20. Du kan komma in och gå när du vill. Det finns också bönestationer där du kan skriva ner även andra böneämnen och kanske prata med någon eller få personlig förbön om du så önskar.

Låt oss be:

Käre Herre,

Du källa till all frid som genom din son försonade oss med dig själv, vi ber om fred i en tid av spänningar och krigshandlingar.

Vi tackar dig för att du i varje situation och i varje ögonblick är verksam mitt ibland oss. Också när allting ser mörkt ut, litar vi på din suveräna makt.

Vi ber för Ukrainas folk, för militärer och civila, för dem som lider och för dem som är rädda, om vishet och kraft.

Vi ber för regeringar, politiska ledare och diplomater om kloka råd och sunda initiativ och om utrymme att förhandla för folket i Ukraina.

Vi ber att det ukrainska folkets nära band med folket i Ryssland och andra grannar skall förbli starka även under militära hot och angrepp.

Vi ber att alla regeringar ägnar tid åt dialog och förståelse, respekterar folkens vilja och frihet, investerar i välfärd och lindring av fattigdom och avvisar alla offensiva krigshandlingar.

Hjälp oss att i all nöd vända oss till dig. Må Kristi undervisning och exempel vara vår inspiration, må hjärtan och sinnen förändras, och må din Helige Ande förvandla oss alla dag för dag. I förtröstan på din eviga nåd och barmhärtighet ber vi. Amen.

 


Henrik Östman, kaplan

Bönen är inspirerad och delvis lånad av:
Jason Soroski
www.methodist.org.uk