Till nyhetslistan

Sta Birgitta hjärta.jpg

Kyrkostyrelsen gav stort bidrag till renoveringen av S:ta Birgitta kyrka

21.4.2021 14.32

Bland församlingar i Borgå stift fick Nykarleby församling ett av de största bidragen: drygt 687 000 euro, som ska användas för renoveringen av S:ta Birgitta kyrka.

Kyrkostyrelsens plenum fördelade den 20 april sammanlagt 7 miljoner euro i byggnadsunderstöd till församlingarna. Sammanlagt 58 projektansökningar  lämnats in av 42 olika församlingar för 2021. Ansökningarnas sammanlagda summa uppgick till 18 miljoner euro. De understöd som fördelas från den statliga finansieringen kan sökas av församlingar för underhåll och skötsel av skyddade kyrkliga byggnader. Bland församlingar i Borgå stift fick Nykarleby församling ett av de största bidragen: drygt 687 000 euro, som ska användas för renoveringen av S:ta Birgitta kyrka.

Arbetet för renoveringen fortsätter i kyrkorenoveringskommittéen och i de beslutande organen. Där inväntar man nu protokollsutdraget från Kyrkostyrelsens plenum samt ett annat utlåtande innan man kan fortsätta planeringsarbetet. Förhoppningen är att renoveringsarbetet ska kunna påbörjas hösten 2021.