Konfirmander står i ring nära korset på havsstranden vid Pörkenäs lägergård.