Till nyhetslistan

2019-05-10 Missionsloppis barn o lek.jpg

Positivt årsresultat för Missionsloppis

5.1.2022 15.38

Resultatet för missionsloppiset 2021 blev 23 292,15 €. Istället för att saker kastades bort, fick människor nära och längre bort ekonomisk och andlig hjälp, råd att handla åt sig själva och barnen. Tiotals talkojobbare i församlingen fick meningsfulla uppgifter. Med tanke på att loppmarknaden tidvis var stängd under året, är resultatet utmärkt. Ett STORT TACK till alla frivilliga medarbetare och alla som donerat till och handlat vid missionsloppiset under året!